“The Treasure” จับแจก Suzuki Swift

“The Treasure” จับแจก Suzuki Swift

01 กรกฎาคม 2015

บริษัท โฮม ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด โดยคุณณพงศ์ นันทราทิพย์ กรรมการผู้จัดการ โครงการ “The Treasure by My Hip” เป็นประธานกล่าวเปิดงานคืนกำไรให้กับลูกค้าของโครงการ พร้อมจับแจกรางวัลใหญ่รถยนต์ Suzuki Swift ที่โครงการ Condo 2 ณ โครงการ The Treasure by My Hip หลังบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เชียงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกรกฏาคม 2558
29 กุมภาพันธ์ 2016