“7 พันล้านฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก”

“7 พันล้านฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก”

01 กรกฎาคม 2015

คุณมาร์ค เวอร์มัลเลน ผู้อำนวยการ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานและร้านค้า ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ ศูนย์การค้าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “7 พันล้านฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก” ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกรกฏาคม 2558
08 กุมภาพันธ์ 2016