“Northern Food Valley 2015”

“Northern Food Valley 2015”

01 ตุลาคม 2015

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม “Northern Food Valley 2015” โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายสมิต ทวีเลิศนิธิ ประธานจัดงาน ร่วมเปิดงาน “Northern Food Valley 2015” งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ กับแนวคิด “สร้างสรรค์ปั้นแต่ง แหล่งอาหาร ล้านนา สร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล” จากครัวเหนือ สู่ตลาดโลก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ 

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนตุลาคม 2558
04 กุมภาพันธ์ 2016