“OTOP Lanna Expo 2015”

“OTOP Lanna Expo 2015”

01 กรกฎาคม 2015

คุณสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “OTOP Lanna Expo 2015 มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา” เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาดของผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกรกฏาคม 2558
08 กุมภาพันธ์ 2016