4 แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ จากอนันต์ อัศวโภคิน

4 แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ จากอนันต์ อัศวโภคิน

30 มิถุนายน 2016

แนวโน้มที่ 1   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้าน-คอนโดฯ ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว โดยดูจากตัวเลขยอดขายยอดโอน และจากตัวเลขยอดขายของโฮมโปรซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกสินค้าตกแต่งและเครื่องใช้ในบ้าน พบว่า ยอดขายโฮมโปรภาคเหนือ อีสาน และตะวันออก เพิ่มปรับในทิศทางดีขึ้น ยกเว้นภาคใต้

แนวโน้มที่  2   ตลาดการเงินมีสภาพคล่องล้น แต่ธนาคารพาณิชย์ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อเพราะกลัวความเสี่ยง  ทำให้บริษัทรายใหญ่มีเครดิตดี มีต้นทุนการเงินต่ำ 2-3% หรือ 3-5% ขณะที่รายเล็กธนาคารไม่กล้าปล่อยกู้ และอัตราการปฏิเสธสินเชื่อรายย่อยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคากลาง-ล่าง ก็สูงขึ้น

แนวโน้มที่  3  มีการดึงตัวการโยกย้ายงานและทีมงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในธุรกิจธนาคารธุรกิจหลักทรัพย์

แนวโน้มที่  4  กลุ่มคนที่มีเงินออมกำลังตกใจที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงเข้าใกล้ O% และค่อนข้างจะมั่นใจว่าในที่สุดก็ต้องเป็นศูนย์  คนกลุ่มนี้มองหาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า และคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

แหล่งที่มา งานแถลงข่าวหลักสูตร The Next Real รุ่นที่ 2

15 กันยายน 2016