5 มุมมองการพัฒนาโครงการในจังหวัดเชียงใหม่

5 มุมมองการพัฒนาโครงการในจังหวัดเชียงใหม่

11 เมษายน 2016

นพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการผู้จัดการแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เรามาดูมุมมองของผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ ที่เข้ามาพัฒนาโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ 
ว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพในด้านใหนบ้าง ที่คุ้มค่ากับการลงทุน

1. ศูนยกลางด้านการศึกษาของภาคเหนือ
2. เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่มีการที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
3. มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
4. มีความพร้อมด้าน Infrastructure 
5. ได้รับประโยชน์จากการเปิด AEC
สรุปเหตุผลหลายๆข้อของ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ต้องถือว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพที่น่าสนใจมาก

ข้อมูลจาก:
กองบรรณาธิการนิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่
11 เมษายน 2016