Asean One Multicultural Festival 2015

Asean One Multicultural Festival 2015

01 สิงหาคม 2015

นายนพดล ภาคพรต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมเปิดงาน “มหกรรมสานศิลป์ แผ่นดินอาเซียน” (Asean One Multicultural Festival 2015) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนสิงหาคม 2558
08 กุมภาพันธ์ 2016