Baania Magazine Vol.9 : June - July 2017

Baania Magazine Vol.9 : June - July 2017

20 มิถุนายน 2017

ปลุก “Eco Living” อย่าให้เป็นเพียงแค่กระแส

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีโอกาสได้ไปทำคอลัมน์รีวิวบ้านจัดสรรโครงการหนึ่ง ย่านสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไม่คิดว่าจะได้เห็นโครงการที่เป็น Smart Eco Home เต็มรูปแบบขนาดนี้ ตั้งแต่การเลือกโลเคชั่น, การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน, ใช้ไฟ LED ทั้งหลัง และระบบ Solar cell สำหรับบางจุด, ควบคุมระบบต่างๆ ภายในบ้านผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน (Home Automation), บ้านแต่ละหลังมีถังแยกขยะที่ใช้แล้ว รวมถึงการจัดสรรพื้นที่สีเขียวภายในโครงการแบบไม่หวงที่ดินเลยทีเดียว

ที่บอกว่าไม่คิดว่าจะเห็นโครงการที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขนาดนี้ ก็เพราะเดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็มักจะใช้ความ Eco หรือการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น Eco Car, Eco Tourism หรือแม้แต่การพัฒนาที่อยู่อาศัยก็เริ่มเห็นหลายโครงการนำมาเป็นหนึ่งในจุดขาย แต่ก็ไม่ได้เต็มรูปแบบหรือเป็นระบบมากเท่าไร อาจเป็นเพราะคนเราเริ่มตระหนักความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ วิถีชีวิตของเราที่ดําเนินไปนั้นมีส่วนเร่งให้โลกร้อนขึ้นทุกวัน เมื่อวันนี้ Eco เริ่มเป็นกระแสหรือเทรนด์ที่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญแล้ว ก็อยากให้ร่วมกันคิดและพัฒนากันต่อไป อย่าได้หยุด อย่าให้มันเป็นเพียงแค่ “กระแส” ที่ฉาบฉวยแล้วเดี๋ยวก็เงียบหายไป เพราะกว่าที่ธรรมชาติจะสร้างความสมบูรณ์ให้กับโลกต้องใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไหร่ แต่คนเรากลับใช้เวลาเพียงแค่เศษเสี้ยวในการใช้และทำลายธรรมชาตินั้นให้ค่อยๆ หมดไป

ถึงเวลาแล้ว! ที่เราต้องช่วยกันทําให้โลกกลับมาเป็นเหมือนเดิม ลองเริ่มจากเรื่องใกล้ๆ ตัว โดยปรับวิถีการใช้ชีวิตที่จะไม่ไปรบกวนหรือเบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ Eco Living & Eco Lifestyle นั่นเองค่ะ

รมณี ทะนันชัย 
[email protected]  

ดาวน์โหลด Baania Magazine ได้ที่นี่ >>>

 

ข้อมูลจาก:
Baania Magazine Vol.9 : June - July 2017
23 มิถุนายน 2017