Innovation for Security

Innovation for Security

19 พฤษภาคม 2016

ในสถานการณ์ที่คนซื้อบ้านให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย แต่การหา รปภ.ที่มีคุณภาพยากขึ้นทุกวัน  เรามาดูนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยด้านความปลอดภัยกัน ว่ามีอะไรใหม่ ที่น่าสนใจกันบ้าง


รูป : www.unilinkinc.com

 

Visitor ID scan  การใช้ระบบการตรวจสอบการเข้าโครงการโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าเป็นบัตรผ่านโดยการสแกน  ทำให้ลูกบ้านสะดวกโดยไม่ต้องใช้ รปภ. แถมยังป้องกันคนแปลกปลอมได้


รูป : www.stepupaviation.biz
 

Car Tracking  การใช้ระบบแบบ E Z pass เหมือนที่เราใช้บนทางด่วน โดยมี Tag Reader เป็นตัวอ่าน  และ Traffic Monitoring ทำการควบคุม

Boundaries Control การควบคุมตามแนวรั้วที่มีโอกาสมีจุดเสี่ยงที่คนภายนอกจะเข้ามา โดยการใช้  Beam Sensor เมื่อมีคนแปลกปลอมผ่านเข้ามาเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปที่ป้อมยาม ทางรปภ.จะสามารถตรวจสอบ CCTV และแจ้งวิทยุให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่ในทันที  


ภาพถ่ายมุมสูงจาก Drone

Drone ใช้ในการบินตรวจสอบสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในมุมสูงโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ รปภ.

โครงการที่นำนวัตกรรมชุดนี้เข้ามาใช้แล้วคือบริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด ที่ทำให้ลูกบ้านอุ่นใจได้ น่าสนใจน่ะค่ะ

ข้อมูลจาก:
กองบรรณาธิการนิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่
19 พฤษภาคม 2016