Lanna Expo 2015

Lanna Expo 2015

01 กันยายน 2015

สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยบำรุง รื่นบรรเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, อภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง และทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฏฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในนามกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Lanna Expo 2015” ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์ล้านนา...ให้คุณค้นหาไม่รู้จบ (Lanna Endless Charms)” ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกันยายน 2558
08 กุมภาพันธ์ 2016