Miss & Mr. Teen Thailand 2014 เยือนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Miss & Mr. Teen Thailand 2014 เยือนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

01 สิงหาคม 2015

นางสาวพันทิพ เลิศประดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขายและวิจัยการตลาดเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นางสาวภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์ Miss Teen Thailand International 2014 และทูตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนสิงหาคม 2558
08 กุมภาพันธ์ 2016