Neighborhood Guide: สันกำแพง - เชียงใหม่

Neighborhood Guide: สันกำแพง - เชียงใหม่

10 เมษายน 2017

“สันกำแพง” ย่านที่อยู่อาศัยทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ ศูนย์รวมหัตถกรรมอันเลื่องชื่อ แหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลาย ตลอดจนแหล่งรวมที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นผสานเข้ากับสังคมยุคปัจจุบัน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติแวดล้อมที่ร่มรื่น การเดินทางที่สะดวก และพร้อมรับสำหรับการพัฒนาในอนาคต

Tags: #ร่มบ่อสร้าง #พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ #น้ำพุร้อนสันกำแพง #ตลาดเจริญเจริญ  #กาดอุ้ยทา #เฮือนใจ๋ยอง  #โครงการหลวงตีนตก #แม่กำปอง #อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่

ภาพรวมของย่าน: ใกล้เมือง, ใกล้ชิดธรรมชาติ, ศูนย์รวมงานหัตถกรรม, แหล่งรวมโครงการจัดสรร
ย่านสันกำแพงอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นทำเลที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตแบบชุมชนท้องถิ่นเดิมที่อาศัยอยู่มานานตั้งแต่อดีต ปัจจุบันสันกำแพงถือเป็น “เมืองหัตถกรรม” ที่มีชื่อเสียง ทั้งหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องเขิน ไม้แกะสลัก และเครื่องเงิน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรองรับ อาทิ พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่, เทสโก้โลตัสบ่อสร้าง,  ตลาดเจริญเจริญ, ตลาดอุ้ยทา และห้างค้าปลีก SCG Home solusion ต้นเปา พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ด้านการเกษตร ความเจริญก็จะอยู่ตามแนวเส้นถนนหลักสันกำแพงทั้งสายเก่าและสายใหม่ มีกลุ่มโครงการที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นจำนวนมาก อยู่ใกล้กับแหล่งงาน สถานศึกษา อีกทั้งยังมีเส้นทางที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ใจกลางเมืองได้หลายเส้นทาง และอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ

คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้: กลุ่มคนท้องถิ่น, เกษตรกร, คนทำงาน, นักเรียน-นักศึกษา
ด้วยทำเลที่อยู่ไม่ไกลตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก เดินทางเข้า-ออกเมืองได้หลายเส้นทาง ประกอบกับเป็นที่ตั้งของแหล่งงาน เช่น ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม, ศูนย์หัตถกรรมกระดาษสาและร่ม และเปรมประชาคอลเลคชัน มีโรงโรงเรียนระดับประถม-มัธยม และมหาวิทยาลัยพายัพที่อยู่ใกล้กับย่านนี้ รวมถึงมีโรงพยาบาลสันกำแพงตั้งอยู่ในพื้นที่ด้วย กลุ่มคนที่พักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนท้องถิ่นเดิมที่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่ในย่านนี้ หรือเข้าไปทำงานในตัวเมือง และกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา เนื่องด้วยการเดินทางที่สะดวก มีรถสองแถวประจำทางคอยวิ่งให้บริการ โครงการที่อยู่อาศัยมีทั้งจากทุนท้องถิ่นและทุนส่วนกลางที่มาปักหมุดลงทุนในย่านนี้หลากหลายโครงการ และยังมีพื้นที่รองรับสำหรับการพัฒนาอยู่อีกมาก

สิ่งที่คาดหวังจากย่านนี้: การเดินทางสะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ย่านสันกำแพงถือเป็นย่านชานเมืองของเชียงใหม่ สามารถเดินทางเข้าออกสู่เมืองเชียงใหม่โดยใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที เดินทางได้ทั้งรถส่วนตัว และรถประจำทาง อยู่ไม่ไกลจากแหล่งงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล โดยมีถนนที่เชื่อมถึงกันของถนนสันกำแพงสายเก่าและสายใหม่ คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้สามารถสัมผัสได้ถึงความสงบใกล้ชิดธรรมชาติ ได้ใช้ชีวิตอยู่กับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่กันแบบเรียบง่าย และสอดคล้องไปกับวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงมีงานหัตถกรรมต่างๆ ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรองรับ อาทิ พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่, เทสโก้โลตัสบ่อสร้าง, ตลาดเจริญเจริญ, ตลาดอุ้ยทา, ห้างค้าปลีก SCG Home solution ต้นเปา และเซ็นทรัลเฟสติวัล ซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานในการเดินทาง

การใช้ชีวิตของคนในย่านนี้: กินอยู่เรียบง่ายตามวิถีชุมชน พักผ่อนกับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ
ย่านสันกำแพงถือเป็นย่านชุมชนตั้งเดิมที่อยู่คู่กับเชียงใหม่มาช้านาน เป็นแหล่งรวมของศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ทั้งยังคงวิถีชีวิตคนท้องถิ่นแบบดั้งเดิม อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยพื้นที่เกษตรกรรม เช่น โซนบ่อสร้าง ถึงแม้ว่าความเจริญจะเข้ามายังพื้นที่ แต่ผู้คนที่นี่ก็ยังใช้ชีวิตตามวิถีเดิม อาชีพทำร่มและกระดาษสายังเป็นไฮไลต์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ตลอดจนร้านค้า ร้านอาหารเครื่องดื่ม และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่เป็นจุดดึงดูดผู้คน ไม่ว่าจะเป็นวัดบวกครกหลวง วัดหนองโค้ง, หลุยส์เครื่องเงิน, ศิลาดล, เปรมประชาคอเลคชัน, พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก, พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม, ร้านอาหารมีนา, ร้านกำแพงแก้ว, โรงแรมดาราเทวี และร้านกาแฟเดอะไจแอนท์ ถ้าอยากไปท่องเที่ยวใกล้ชิดกับธรรมชาติ เดินทางไปอีกไม่ไกลก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแลนด์มาร์คของโซนนี้ เช่น น้ำพุร้อนสันกำแพง, ถ้ำแม่ออน, โครงการหลวงตีนตก, บ้านแม่กำปอง รวมถึงยังมีอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ตเชียงใหม่ และสวนน้ำเปิดใหม่ Tube Trek Water Park

สิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับย่านนี้: รวมแหล่ง​ที่อยู่อาศัยหลากหลาย
ย่านสันกำแพงจะแบ่งออกเป็น 2 โซนด้วยกัน ได้แก่ โซนบ่อสร้าง และโซนสันกำแพงสายใหม่ โดยโซนบ่อสร้าง หรือโซนถนนสันกำแพงสายเก่า (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1006 เชียงใหม่-ออนหลวย) จะเชื่อมโยงกับถนนเจริญเมือง คนที่อยู่โซนนี้จะเป็นชุมชนดั้งเดิมเป็นส่วนมาก ที่อยู่อาศัยจะเป็นแบบบ้านเดี่ยวเป็นหลักและอยู่รวมกันเป็นชุมชน มีโครงการจัดสรรกระจายตัวไม่หนาแน่น ส่วนโซนสันกำแพงสายใหม่ (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1317 เชียงใหม่-สันกำแพงสายใหม่) จะเชื่อมโยงกับถนนมหิดล ตามแนวถนนจะมีโครงการต่างๆ มาปักหมุดไว้ เพราะในอนาคตจะมีการขยายตัวของเมืองออกมายังโซนนี้มากขึ้น เช่น โครงการดิเอสตีม เชียงใหม่, แกรนด์ ล้านนา เมอริเดียน, เดอะปาล์มการ์เด้นท์ 3, ดิโอเรียนทอล, INIZIO เชียงใหม่, ปริญญดา เชียงใหม่ สันกำแพง ฯลฯ  สันกำแพงสายใหม่มีทางคมนาคมเป็นถนน 4 เลนเกือบตลอดแนว แม้คนแต่ละโซนจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน แต่ยังคงไว้ถึงความมีอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมพื้นถิ่นอย่างเหนียวแน่น ราคาที่อยู่อาศัยบริเวณโซนสันกำแพงมีค่าเฉลี่ยราคากลาง (Median Selling Price) อยู่ระหว่าง 2.5-5 ล้านบาท และในอนาคตที่จะมีการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ในบริเวณพื้นที่สันกำแพง-บ้านธิ ทำให้พื้นที่โซนนี้ได้รับการความสนใจจากกลุ่มลงทุน ส่งผลให้ราคาที่ดินขยับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมพอสมควร

สิ่งที่จะทำให้คุณหลงรักย่านนี้: ​ชีวิตเรียบง่ายตามวิถีชุมชน ใกล้ชิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ด้วยพื้นที่ย่านสันกำแพงตั้งอยู่นอกขอบเขตของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) ซึ่งกำหนดให้พื้นที่เกือบทั้งหมดของย่านเป็นที่ดินประเภทชุมชนที่อยู่อาศัย อันเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งในด้านของการขยายตัวของพื้นที่เขตเมือง และพื้นที่เชิงพาณิชยกรรม ส่งผลให้มีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทำเลสันกำแพงยังสามารถเดินทางเข้าถึงตัวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยถนนที่เชื่อมเส้นวงแหวนรอบสองและวงแหวนรอบสามไปยังพื้นที่อื่นได้โดยไม่ต้องวิ่งผ่านเข้าตัวเมือง ดังนั้นย่านสันกำแพงจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่ต้องการความสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน และอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ผ่อนคลายจากการใช้ชีวิตในเมือง


 

บทความแนะนำ
- แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย-สันกำแพง
- 5 ทำเลฮอต พร้อมแนวโน้มราคาอสังหาฯ เชียงใหม่ ครึ่งปี 59
- เซาะของกิ๋นลำ 3 ร้านดัง 3 สไตล์ @ สันกำแพงสายใหม่

 

30 เมษายน 2017