Neighborhood Guide: สันทราย-ดอยสะเก็ด

Neighborhood Guide: สันทราย-ดอยสะเก็ด

03 กุมภาพันธ์ 2017

Baania ขอนำเสนอย่านที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอสันทราย และดอยสะเก็ด บนถนนสาย 118 สายเชียงใหม่–เชียงราย ว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง มีความเจริญเติบโตไปมากน้อยเพียงใด ทั้งด้านการท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัย การลงทุน และด้านการคมนาคม รวมถึงสิ่งที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดทำให้เกิดการเข้ามาลงทุนในพื้นที่ และเข้ามาอยู่อาศัยในอนาคตครับ

Tag:  #เซ็นทรัลเฟสติวัล #ตลาดสามแยก #ตลาดแม่กวง #เขื่อนแม่กวง #สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล #บอลลูน แอดเวนเจอร์ ไทยแลนด์ #แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ #วัฒนธรรม #บ้านไทยลื้อ #บ้านจัดสรร #อาคารพาณิชย์ #ทาวน์โฮม

ภาพรวมของย่าน: เดินทางสะดวก อยู่ใกล้เมือง สงบ พื้นที่ด้านการเกษตร
ย่านสันทราย-ดอยสะเก็ด ถือเป็นย่านที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะอยู่ระหว่างถนนสายหลักที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดเชียงราย เป็นทำเลที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก มีจุดเชื่อมต่อวงแหวนรอบสาม ทำให้มีกลุ่มโครงการที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นจำนวนมากในลักษณะโครงการแนวราบ กระจายตัวอยู่ตามแนวถนนสายหลัก พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ด้านการเกษตรกรรม แต่ด็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายรองรับ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, ตลาดสามแยก, ตลาดแม่กวง และห้างค้าปลีก

คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้: เกษตรกร คนทำงาน นักเรียน-นักศึกษา  
ด้วยความที่เป็นย่านที่อยู่อาศัยบนเส้นทางหลักในการเดินทางเข้า-ออกเมือง และเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด มีพื้นที่ด้านการเกษตร ตลอดจนมีการเจริญเติบโตมากมายเกิดขึ้นตามแนวถนนสายหลัก ทำให้ผู้คนที่อยู่ในโซนนี้มีทั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนทำงาน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และกลุ่มคนท้องถิ่นเดิม ซึ่งยังคงอยู่ร่วมกันด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ด้วยมีวัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น

สิ่งที่คาดหวังจากย่านนี้: ความสงบ การเดินทางสะดวก ใกล้สาธารณูปโภค
ย่านสันทราย-ดอยสะเก็ด เป็นย่านชานเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ คลอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอ คนที่อยู่ในย่านนี้ยังสามารถสัมผัสได้ถึงธรรมชาติ ความสงบ และวิธีชีวิตของคนพื้นถิ่น แม้จะถือเป็นย่านชานเมือง แต่ก็ใช้เวลาในการเดินทางเข้าตัวเมืองเพียง 15-30 นาที มีรถโดยสารสี่ล้อเหลืองดอยสะเก็ดวิ่งประจำทาง ตั้งแต่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดถึงตลาดวโรรส ที่สำคัญคือมีโรงเรียน และโรงพยาบาลอยู่ในย่านนี้ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง และแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้กับแหล่งคอมมูนิตี้มอลล์ หรือห้างสรรพสินค้า แต่ก็มีตลาด และห้างค้าปลีกตอบรับกับความต้องการในชีวิตประจำวันได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในเมือง ถ้าต้องการไปเดินช็อปปิ้งก็มีศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอยู่ไม่ไกล

การใช้ชีวิตของคนในย่านนี้: ใช้ชีวิตตามวิถีชุมชน สอดรับไปกับการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ย่านสันทราย-ดอยสะเก็ด คลอบคุลมถึง 8 พื้นที่ด้วยกัน คือ สันปู่เลย, สันทรายหลวง, สันนาเม็ง, สันป่าเปา, ตลาดขวัญ-เชิงดอย, ลวงเหนือ, เมืองเล็น-ป่าไผ่ และดอยสะเก็ด แต่ละย่านก็มีวิถีชีวิตแตกต่างกัน ที่ยังคงเหมือนกันคือยังคงเป็นพื้นที่ด้านการเกษตรกรรม คนส่วนใหญ่ยังต้องเดินทางเข้า-ออกเมืองเพื่อไปทำงาน เรียน ติดต่อธุรกิจ หรือติดต่อกับส่วนราชการ และจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ยิ่งพื้นที่ไหนอยู่ใกล้กับตลาดก็จะเห็นแต่ละครอบครัวมาจับจ่ายกับข้าวไปทำอาหารรับประทานร่วมกัน จึงไม่ค่อยเห็นผู้คนออกไปทำกิจกรรมข้างนอกบ้านมากนัก


สิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับย่านนี้: แหล่ง​ที่อยู่อาศัยหลากหลาย สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งรวมวัฒนธรรมประเพณี
ย่านนี้มีโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบ ถือเป็นแหล่งรวมที่อยู่อาศัยเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียว ส่วนมากจะเป็นในแนวราบ นอกจากนั้นก็เป็นโครงการทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์กระจายตัวอยู่ทั้งสองข้างตามแนวถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย มีราคากลางเริ่มต้นตั้งแต่ 1.5 ล้าน ขณะเดียวกัน ย่านนี้ยังเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา เช่น ประเพณีแห่นมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด, เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ไตลื้อ ในอำเภอดอยสะเก็ด หรือมาท่องเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล (Horizon Village & Resort), นอกจากนี้ สำหรับคนที่รักการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน เส้นทางในเขื่อนแม่กวงก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการปั่นจักรยานทั้งช่วงเช้าตรู่และช่วงเย็น หากจะตัดสินใจอยู่ย่านนี้ก็สามารถเลือกทำเลให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ได้ไม่ยาก

ตลาดที่อยู่อาศัยของย่านนี้​: ​ราคากลางไม่สูงมากนัก มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
พื้นที่อยู่อาศัยในย่านสันทราย-ดอยสะเก็ดเป็นผลมาจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นบนเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลัก 118 ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยู่อาศัยตลอดเส้นทาง ทั้งโครงการบ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ จากทุนท้องถิ่นและส่วยกลางมาปักหมุดรองรับการอยู่อาศัยของกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย โดยมีค่าราคากลางอยู่ที่ 1.5–3 ล้านบาท ขณะที่ในแถบสันปู่เลยจะมีราคาสูงกว่า เพราะอยู่ใกล้กับเขตอำเภอเมือง หากในอนาคตมีการขยายตัวของเมืองออกมารอบนอกมากขึ้น ก็จะทำให้ย่านสันทราย-ดอยสะเก็ดได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุน

สิ่งที่จะทำให้คุณหลงรักย่านนี้: ชีวิตที่เรียบง่ายตามวิถีชีวิตชุมชน อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ​และการอยู่อาศัยเพื่อพักผ่อนอย่างแท้จริง
ด้วยความที่เป็นย่านชานเมืองของเชียงใหม่ อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และมีวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมที่ดูเรียบง่าย ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่อยู่กันด้วยความสงบเรียบง่าย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การเดินทางเข้าเมืองก็สะดวก ทั้งรถส่วนตัว หรือรถโดยสารก็มีวิ่งอยู่ตลอดเส้นทาง ในช่วงเวลาว่าง หรือวันหยุด การจะหาร้านกาแฟ หรือร้านอาหารอร่อยๆ ก็ใช้เวลาในการเดินทางไม่ถึง 10 นาที

 

บทความแนะนำ

02 พฤษภาคม 2017