Neighborhood Guide: แม่ริม-สันโป่ง

Neighborhood Guide: แม่ริม-สันโป่ง

10 มกราคม 2017

เมื่อพูดถึงย่านแม่ริมทุกคนก็จะนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือศูนย์รวมหน่วยงานราชการของจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ และแหล่งรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ล้านนาเชียงใหม่ ครั้งนี้ Baania ขอนำทุกคนไปพบกับความน่าสนใจของย่านที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอแม่ริม โซนที่ 2 แม่ริม-สันโป่ง ซึ่งอยู่ถัดขึ้นไปจากโซนศูนย์ราชการฯ-ดอนแก้ว โดยทำเลอยู่บนถนนสายโชตนา 107 ตั้งแต่สี่แยกกองพันธ์สัตว์ต่างขึ้นไป มาดูกันว่าจะมีความน่าสนใจมาก-น้อยแค่ไหน มีการเจริญเติบโตไปเพียงใด ทั้งด้านการลงทุน ที่อยู่อาศัย ด้านการคมนาคม และการท่องเที่ยว


Tag: #บ้านจัดสรร #อาคารพาณิชย์ #ทาวน์โฮม #แม่ริมพลาซ่า #กองพันสัตว์ต่าง #ตลาดสด #น้ำตกแม่สา # สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง  #ม่อนแจ่ม #แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ #วัดป่าดาราภิรมย์ #ปางช้างแม่สา #คุ้มเสือ #ร้านกาแฟ #สนามกอล์ฟ เชียงใหม่กรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ

ภาพรวมของย่าน: แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งรวมที่อยู่อาศัย ศูนย์รวมหน่วยงานทางราชการ
โซนแม่ริม-สันโป่ง ถือเป็นย่านที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะอยู่ระหว่างถนนสายหลักที่เชื่อมไปยังตัวเมืองเชียงใหม่ และอยู่ถัดขึ้นไปจากโซนศูนย์ราชการฯ-ดอนแก้ว เป็นทำเลที่เรียกว่าย่านชานเมือง มีจุดเชื่อมต่อวงแหวนรอบสามบริเวณแยกกองพันสัตว์ต่าง ซึ่งสามารถเดินทางไปยังอีกพื้นที่ได้สะดวก โดยกลุ่มโครงการที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นในลักษณะของโครงการในแนวราบเป็นส่วนมาก และกระจายตัวอยู่ตามแนวถนนสายหลัก พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ด้านการเกษตรกรรม เนื่องด้วยเป็นเขตชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน แต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายเกิดขึ้นมา พร้อมกับการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเขตเมืองออกมายังโซนนี้ อาทิ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เช่น แม็คโคร, โลตัส เอ็กเพรส, ร้านค้าปลีก รวมถึงมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มาลงทุนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางของหน่วยงานราชการ ทำให้ทำเลโซนนี้น่าสนใจอย่างยิ่ง

คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้: เกษตรกร คนทำงาน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ
เนื่องจากที่อยู่อาศัยในย่านนี้อยู่บนเส้นทางหลักในการเดินทางเข้า-ออกเมือง และเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด อีกทั้งมีพื้นที่ด้านการเกษตรอยู่มากเพราะถือเป็นย่านของชานเมือง มีโรงเรียนระดับประถม-มัธยม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง และโรงพยาบาลนครพิงค์อยู่ในย่านนี้ ผู้คนที่อยู่ในโซนนี้จึงมีทั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนทำงาน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มของหน่วยงานราชการ และกลุ่มคนท้องถิ่นเดิม อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

สิ่งที่คาดหวังจากย่านนี้: การเดินทางสะดวก ใกล้สาธารณูปโภค อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
โซนแม่ริม-สันโป่ง คลอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นย่านชานเมือง ผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนี้จะสัมผัสได้ถึงธรรมชาติที่อยู่รอบข้าง ความสงบ และวิธีชีวิตของคนพื้นถิ่น รวมถึงเป็นเส้นทางสำหรับการท่องเที่ยวหรือเดินทางเชื่อมระหว่างจังหวัด โดยใช้เวลาในการเดินทางเข้า-ออกตัวเมืองประมาณ 20-30 นาที มีรถโดยสารสาธารณะสี่ล้อเหลืองแม่ริมที่วิ่งประจำทางอยู่ 2 จุดด้วยกัน คือบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก และสถานีจอดรถประจำทางบริเวณตลาดวโรรส ให้บริการตั้งแต่เวลา 6.00 – 18.00 น

การใช้ชีวิตของคนในย่านนี้: ใช้ชีวิตตามวิถีชุมชน พร้อมตอบรับการพัฒนาที่เกิดขึ้น
โซนแม่ริม-สันโป่ง คลอบคลุมหลายพื้นที่ด้วยกัน คือ ย่านสันโป่ง ย่านเมืองแม่ริม ย่านแม่สา ย่านริมเหนือ ย่านริมใต้ และย่านเหมืองแก้ว ซึ่งแต่ละแห่งก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ยังคงเหมือนกันคือ เป็นพื้นที่ด้านการเกษตรกรรม คนส่วนใหญ่ยังต้องเดินทางเข้า-ออกเมืองเพื่อไปทำงาน ไปเรียน ติดต่อธุรกิจ หรือติดต่อกับส่วนราชการ ส่วนใหญ่ผู้คนย่านนี้จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายตามวิถีของคนท้องถิ่นเดิม พื้นที่ไหนอยู่ใกล้กับตลาดก็จะเห็นแต่ละครอบครัวออกมาจับจ่ายกับข้าวไปทำอาหารรับประทานร่วมกันในครอบครัว จึงไม่ค่อยเห็นผู้คนออกไปทานข้าวนอกบ้านมากนัก และในช่วงวันหยุดก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ใกล้ๆ บ้าน แต่ทั้งนี้พวกเขาก็พร้อมรับกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับย่านนี้: แหล่งรวม​ที่อยู่อาศัยหลากหลาย ใกล้หน่วยงานราชการ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่อยู่อาศัยในโซนนี้ส่วนมากจะเป็นในแนวราบเพราะด้วยเป็นพื้นที่ในของเขตชุมชน และอยู่ติดกับส่วนของราชการ ดังนั้นอาคารสูงในแนวดิ่งจะไม่ค่อยเห็นมากนักในโซนนี้ โดยจะมีโครงการทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ และบ้านจัดสรรกระจายตัวอยู่ทั้งสองข้างตามแนวถนนสายหลัก อาทิ กรีนวัลเล่ย์ คอนโดมิเนียม เชียงใหม่, บิสพอยท์ 7 (บิสซิเนสลีฟวิ่งทาวน์), มาลาดา แม่ริม, กาญจน์กนกวิลล์ 12 สันโป่ง  ขณะเดียวกันย่านนี้ถือเป็นโซนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เพราะมีถนนหมายเลข 1096 เเม่ริม – ปางดะ ที่เชื่อมจากถนนโชตนา 107 เป็นเส้นทางสำคัญ อาทิ วัดป่าดาราภิรมย์, น้ำตกแม่สา, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, ม่อนแจ่ม, ปางช้างแม่สา, คุ้มเสือ หรือจะเดินทางเชื่อมไปยังอำเภอปาย หรือจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้กับแหล่งคอมมูนิตี้มอลล์ แต่ก็มีตลาดแม่ริมพลาซ่า, ตลาดสด และห้างค้าปลีกเกิดขึ้นมาตอบรับกับความต้องการในชีวิตประจำวัน ทำให้ชาวบ้านไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในเมือง หรือถ้าต้องการไปเดินช้อปปิ้งก็มีศูนย์การค้าเมญ่าที่อยู่ไมไกลมากนัก

ตลาดที่อยู่อาศัยของย่านนี้​: ​ที่อยู่อาศัยจะเน้นเป็นแนวราบ ราคากลางค่อนข้างสูง
เนื่องจากตามผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้ โซนแม่ริม-สันโป่ง เป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม จึงทำให้ส่วนมากการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จะเป็นในแนวราบเป็นหลัก ซึ่งจะเกาะกลุ่มอยู่ในชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาก โดยเฉพาะในย่านของอำเภอแม่ริม โดยที่อยู่อาศัยจะมีราคากลางจะอยู่ที่ 2 – 10 ล้านบาท ทั้งนี้พบว่าย่านที่มีราคากลางสูงสุดคือ ย่านเมืองแม่ริม ซึ่งสูงถึง 9.6 ล้านบาท และราคากลางจะลดระดับลงตามความไกลของพื้นที่ โดย ย่านแม่สา, ย่านริมเหนือ, ย่านริมใต้, ย่านเหมืองแก้ว และย่านสันโป่ง จะมีราคาลดหลั่นลงมาตามลำดับ อย่างไรก็ตามแนวโน้มการลงทุนจะได้รับอิทธิพลของการพัฒนาและความต้องการที่อยู่อาศัยของเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับโซนศูนย์ราชการ

สิ่งที่จะทำให้คุณหลงรักย่านนี้: ความเรียบง่ายของวิถีชีวิตชุมชน ความสงบ และอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ
ด้วยความที่เป็นย่านชานเมืองของเชียงใหม่ อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และมีวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ด้วยความเรียบง่าย ทำให้ผู้ที่จะมาอาศัยอยู่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การเดินทางเข้าเมืองก็สะดวก สามารถเดินทางด้วยรถส่วนตัว หรือรถโดยสารก็มีวิ่งอยู่ตลอดเส้นทาง ในช่วงเวลาวันหยุดการออกไปพักผ่อนกับสถานที่ท่องเที่ยว ร้านกาแฟ หรือร้านอาหารอร่อยๆ ก็ใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน ดังนั้นโซนแม่ริม-สันโป่งจึงน่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนที่รักธรรมชาติ รักความสงบ ชอบใช้ชีวิตที่เรียบง่ายร่วมไปกับวิถีชุมชน


 

บทความแนะนำ :
ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) จังหวัดเชียงใหม่ 2559
แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "แม่ริม-สันโป่ง"
“โซนแม่ริม” อสังหาฯ ยังคึกคัก ทุนท้องถิ่นผุดโครงการต่อเนื่อง
TIGER KINGDOM ลุ้น เล่น ล่า ด้วยความกล้า ณ “คุ้มเสือ”

12 มิถุนายน 2017