NewGen Airways พร้อมบินตรงจากโคราช สู่ 3 เมืองท่องเที่ยวใหญ่ ธันวาคมนี้!

NewGen Airways พร้อมบินตรงจากโคราช สู่ 3 เมืองท่องเที่ยวใหญ่ ธันวาคมนี้!

04 ตุลาคม 2017

งานนี้ชาวโคราชได้เฮกันดังๆ หลังจากเมืองใหญ่ในภาคอีสานแห่งนี้ได้รับการพัฒนาจนเศรษฐกิจภายในจังหวัดเริ่มขยายตัวและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำให้การพัฒนาในส่วนของการคมนาคมรูปแบบต่างๆ ต้องยกระดับขึ้นเพื่อสอดรับกับทิศทางความเจริญนี้ โดยเฉพาะการบินพาณิชย์

โดยก่อนหน้านี้ภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา นำโดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา พยายามผลักดันให้เกิดสายการบินมาเปิดเส้นทางบินในจังหวัดนครราชสีมาไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งได้มีการประชุมหาความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, คณะผู้บริหารของจังหวัด, กรมท่าอากาศยาน, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในประเด็นนี้ เมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา ได้มีสายการบินมาร่วมรับฟังและเสนอเงื่อนไขในการที่จะมาเปิดเส้นทางบินที่จังหวัดนครราชสีมา 2 บริษัทคือ สายการบินนกแอร์ และสายการบิน แอร์ เอเชีย ซึ่งข้อสรุปในเบื้องต้นได้ออกมาว่า สายการบินนกแอร์พร้อมที่จะเปิดให้บริการได้เร็วที่สุด หลังจากได้รับใบอนุญาตสิทธิการบิน ซึ่งกรมท่าอากาศยานรับรองว่าจะดำเนินการเร่งรัดให้ ส่วนในเรื่องของราคาผู้โดยสาร ตารางเที่ยวบิน รวมถึงการรับประกันที่นั่ง ทางจังหวัดให้นกแอร์รวบรวมข้อมูลมาใหม่ โดยที่จะได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

ด้านสายการบินแอร์ เอเชียนั้น ทางหอการค้า และภาคตำรวจจะช่วยกันรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของแอร์ เอเชียโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเดินทางของคนในจังหวัด จำนวนชาวต่างชาติ และควรมีข้อมูลของจังหวัดรอบข้างให้ด้วย เพราะไม่ใช่แค่คนที่ใช้บริการจะเป็นเพียงชาวโคราช แต่จังหวัดรอบด้านก็หวังจะมาใช้บริการที่โคราชเช่นกัน

และล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มีผลการประชุมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา และทีมบริหารสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา ออกมาว่า สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ พร้อมทำการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จังหวัดนครราชสีมา ในเส้นทางดังต่อไปนี้

1. โคราช-เชียงใหม่
2. โคราช-ภูเก็ต
3. โคราช-หาดใหญ่

ขณะนี้สายการบินได้ตัดสินใจและมีความพร้อม 100% รอเพียงการปรับปรุงรันเวย์ของท่าอากาศยานนครราชสีมาที่กำลังทำอยู่ให้แล้วเสร็จ และการดำเนินการตามกฎหมายต่างๆ

สำหรับ สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส เกิดขึ้นโดย “บริษัท สบายดี แอร์เวย์ส จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวและโรงแรมมานาน 20 ปี โดยเน้นนักท่องเที่ยวจีน ร่วมกับหุ้นส่วนกลุ่มบางกอก เอวิเอชั่น (ดำเนินธุรกิจซ่อมและบำรุงเครื่องบินให้กับสายการบินพาณิชย์ในไทย) มีแนวคิดทำธุรกิจทางด้านการบินให้ครบวงจร ทั้งให้บริการผู้โดยสารและการซ่อมบำรุง โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งสายการบิน นิวเจนแอร์เวย์ส ขึ้นเมื่อปี 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท

ทั้งนี้ “นิวเจน แอร์เวย์ส” เป็นสายการบินที่มุ่งเน้นตลาดนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงมากในช่วงที่ผ่านมา โดยให้บริการบินตรงในรูปแบบเที่ยวบินประจำ (Scheduled Charter Flight) จากสนามบินในเมืองต่างๆ ของจีนจำนวน 14 เมือง มายังจุดหมายปลายทางในประเทศไทย ทั้งสนามบินดอนเมืองและจังหวัดกระบี่

สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ มีกำหนดจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและแถลงข่าวการเปิดเส้นทางบินดังกล่าว ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ซึ่งจะเปิดเผยถึงเส้นทางการบิน ตารางเวลาการบิน จำนวนไฟลท์บิน/วัน และอัตราค่าโดยสาร และจะใช้เวลาดำเนินการขออนุญาตต่างๆ ประมาณ 2 เดือน โดยจะเปิดให้บริการให้ได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมปีนี้

สำหรับเส้นทางการบินต่างประเทศไปยังประเทศจีนนั้น จะเริ่มศึกษาหลังจากเปิดเที่ยวบินภายในประเทศ และสามารถเริ่มได้ไวที่สุดในเดือนมีนาคม-เมษายน 2561

ที่มา : koratdaily , wekorat , www.facebook.com/KoratForumSkyscrapercity
ภาพประกอบ : skyscrapercity , newgenairways

06 ตุลาคม 2017