Northern Food Valley 2015

Northern Food Valley 2015

01 กันยายน 2015

นาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยวีระยุทธ สุขวัฑฒโก ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ, ศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, สมิต ทวีเลิศนิธิ ประธานจัดงาน ร่วมแถลงข่าว “Northern Food Valley 2015” งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ กับแนวคิด “สร้างสรรค์ปั้นแต่ง แหล่งอาหารล้านนา สร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล” จากครัวเหนือสู่ตลาดโลก รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ณ ร้านลำดีตี้ขัวแดง โครงการ V Community จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกันยายน 2558
08 กุมภาพันธ์ 2016