Trends & Data

 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "นครราชสีมา - โซนจอหอ"

  รายงานแนวโน้มและประวัติราคาโครงการที่อยู่อาศัยในฉบับก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอข้อมูล  "โซนในเมือง 1-2"  กันไปแล้ว ครั้งนี้เราจะมาเจาะประวัติราคาของพื้นที่ “โซนจอหอ” เพื่อให้คุณนำข้อมูลไปใช้
  Market Report
 • ภาพรวมตลาดอสังหาด้านผู้บริโภคในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ของผู้บริโภคในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม  ดังนี้ ปี พ.ศ. 2559
  Data & Analysis
 • ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) เชียงราย 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ฝั่งอุปสงค์ในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย  ในภาคเหนือ พบว่ามียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั้งหมด จำนวน 18,820 ยูนิต และ จังหวัดเชียงรายมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ
  Data & Analysis
 • ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) นครราชสีมา 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ฝั่งอุปสงค์ ในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในภาคอีสาน พบว่ามียอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด 17,309 ยูนิต และ จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่สุดถึง 35%
  Data & Analysis
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "สนามบิน-บ้านดู่-แม่ฟ้าหลวง"

  Baania.com ได้รวบรวมประวัติราคาและแนวโน้มที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึง ข้อมูลเชิงลึกของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงรายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำข้อมูลดังกล่าว
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "สันกำแพง"

  เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคต  Baania  ได้รวบรวมข้อมูลโ
  Market Report
 • ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) เชียงใหม่ 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ของฝั่งอุปสงค์ในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ พบว่ามียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั้งหมดจำนวน 18,820 ยูนิต และจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่
  Data & Analysis
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย “เมืองเชียงราย”

  เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงรายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Baania ได้รวบรวมประวัติและแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายมานำเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านส
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย “ในเมืองโคราช 1-2”

  จากความต้องการที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ครั้งนี้ Baania.com ขอนำเสนอข้อมูลประวัติและแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยจะเริ่มต้นที่จังหวัดนครรา
  Market Report
 • ฮิตเว่อร์! Top 3 คอนโดเชียงใหม่ขวัญใจมหาชน

  จากข้อมูลสถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ Baania.com ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 เรามาดูกันว่าโครงการคอนโดมิเนียมในเมืองเชียงใหม่ที่คนสนใจเข้ามาดูเยอะที่สุดจะอยู่ในโซนไหนบ้าง แล้วโครงการไหนที่คนให้ความสนใจมา
  Data & Analysis
 • ราคาแนวโน้มที่อยู่อาศัย “สันทราย-ดอยสะเก็ด”

  Baania.com ได้รวบรวมประวัติราคาและแนวโน้มที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบใน
  Market Report
 • ราคาแนวโน้มที่อยู่อาศัย “สันทรายน้อย สันทรายหลวง สันผีเสื้อ ฟ้าฮ่าม”

  Baania รวบรวมประวัติและแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่มานำเสนอ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจพิจารณาอสั
  Market Report
 • ราคาแนวโน้มที่อยู่อาศัย “สันทราย แม่โจ้”

  Baania.com ได้รวบรวมประวัติราคาและแนวโน้มที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึง ข้อมูลเชิงลึกของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสามารถใช้ข้อมูลดัง
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย “หางดงตอนล่าง เชียงใหม่”

    Baania.com ได้รวบรวมประวัติราคาและแนวโน้มที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำข้อ
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "เชียงใหม่-หางดงตอนบน"

  Baania  รวบรวมประวัติและแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบในการตัดสินใจซื้อในอนาคต สำหร
  Market Report

หน้า