ดอกเบี้ย

** แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

แพคเกจดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน
อัพเดตดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านปี 2562


ธนาคาร ดอกเบี้ย
แพคเกจ เงื่อนไข ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น เฉลี่ย 3 ปี
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง
MRR 7.2%
สำหรับบ้าน-ทาวน์โฮม-คอนโด
1.1 สำหรับบ้าน-ทาวน์โฮม-คอนโด วงเงินกู้ระหว่าง 1-5 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 1-5 ล้านบาท 3.85% 4.95% 6.10% 4.97%
1.2 สำหรับบ้าน-ทาวน์โฮม-คอนโด วงเงินกู้ระหว่าง 1-5 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 1-5 ล้านบาท 1.50% 5.60% 5.85% 6.10% 5.17%
1.3 สำหรับบ้าน-ทาวน์โฮม-คอนโด วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป 3.70% 4.45% 5.85% 4.67%
1.4 สำหรับบ้าน-ทาวน์โฮม-คอนโด วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป 1.25% 5.25% 5.45% 5.85% 4.85%
สำหรับอาคารพาณิชย์
2.1 สำหรับอาคารพาณิชย์ วงเงินกู้ระหว่าง 1-5 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 1-5 ล้านบาท 5.10% 6.35% 5.52%
2.2 สำหรับอาคารพาณิชย์ วงเงินกู้ระหว่าง 1-5 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 1-5 ล้านบาท 4.75% 6.35% 5.82%
2.3 สำหรับอาคารพาณิชย์ วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป 4.60% 6.35% 4.60%
2.4 สำหรับอาคารพาณิชย์ วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป 4.25% 6.35% 5.65%
สำหรับคอนโด
3.1 สำหรับคอนโด   4.20% 4.20%
3.2 สำหรับคอนโด   2.25% 5.20% 3.23%
3.3 สำหรับคอนโด   1.35% 4.05% 4.30% 5.20% 3.23%
3.4 สำหรับคอนโด   3.15% 5.20% 3.15%
3.5 สำหรับคอนโด   0.75% 4.58% 5.20% 3.30%
3.6 สำหรับคอนโด ฟรีค่าจดจำนอง ฟรีค่าจดจำนอง 0.50% 5.20% 3.63%
สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ
4.1 สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ วงเงินกู้ 1 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 1 ล้านบาทขึ้นไป 4.20% 4.20%
4.2 สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ วงเงินกู้ 1 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 1 ล้านบาทขึ้นไป 2.25% 5.20% 3.23%
4.3 สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ วงเงินกู้ 1 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 1 ล้านบาทขึ้นไป 1.35% 4.05% 4.30% 5.20% 3.23%
4.4 สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป 3.15% 5.20% 3.15%
4.5 สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป 0.75% 4.58% 5.20% 3.30%
4.6 สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป ฟรีค่าจดจำนอง วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป ฟรีค่าจดจำนอง 0.50% 5.20% 3.63%
MRR 6.75%
วงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป
1.1 วงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร 2.79% MRR-3.96% 5.75% MRR-1.0% 2.79%
1.2 วงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับผู้กู้ทั่วไป สำหรับผู้กู้ทั่วไป 2.79% MRR-3.96% 6.00% MRR-0.75% 2.79%
วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
2.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร 3.25% MRR-3.50% 4.00% MRR-2.75% 5.00% MRR-1.75% 5.75% MRR-1.0% 4.08%
2.2 วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ทั่วไป สำหรับผู้กู้ทั่วไป 3.25% MRR-3.50% 4.00% MRR-2.75% 5.00% MRR-1.75% 6.00% MRR-0.75% 4.08%
ลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่กำหนดวงเงินกู้
3.1 ลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่กำหนดวงเงินกู้ สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร 2.90% MRR-3.85% 3.90% MRR-2.85% 4.50% MRR-2.25% 5.75% MRR-1.0% 3.76%
3.2 ลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่กำหนดวงเงินกู้ สำหรับผู้กู้ทั่วไป สำหรับผู้กู้ทั่วไป 2.90% MRR-3.85% 3.90% MRR-2.85% 4.50% MRR-2.25% 6.25% MRR-0.5% 3.76%
MRR 7.0%
1.1     1.00% 5.00% 6.00% 4.00%
1.2     1.50% 5.25% 6.25% 4.33%
1.3     4.00% 4.50% 6.00% 4.33%
1.4     5.00% 6.25% 5.00%
2.1 สำหรับวิชาชีพเฉพาะ สำหรับวิชาชีพเฉพาะ 1.25% 5.00% 6.25% 3.75%
2.2 สำหรับวิชาชีพเฉพาะ สำหรับวิชาชีพเฉพาะ 4.50% 6.25% 4.50%
2.3 สำหรับวิชาชีพเฉพาะ สำหรับวิชาชีพเฉพาะ 1.00% 5.00% 6.25% 3.67%
2.4 สำหรับวิชาชีพเฉพาะ สำหรับวิชาชีพเฉพาะ 4.00% 4.50% 6.25% 4.33%
MLR 6.28%
1     3.25% 6.03% 5.10%
2     0.99% 4.78% 5.03% 4.78% 4.53% 4.23%
3     0.99% 3.28% 5.03% 4.78% 4.53% 3.98%
4 สำหรับบุคลากรภาครัฐ สำหรับบุคลากรภาครัฐ 3.00% 5.28% 5.78% 4.52%
MRR 7.275%
1.1 วงเงินกู้ระหว่าง 0.5-10 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 0.5-10 ล้านบาท 3.50% 5.00% 3.50%
1.2 วงเงินกู้ระหว่าง 0.5-10 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 0.5-10 ล้านบาท 4.75% 5.00% 4.75%
1.3 วงเงินกู้ระหว่าง 10-20 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 10-20 ล้านบาท 4.75% 5.00% 4.75%
1.4 วงเงินกู้ระหว่าง 0.5-10 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 0.5-10 ล้านบาท 3.99% 5.25% 3.99%
1.5 วงเงินกู้ระหว่าง 0.5-10 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 0.5-10 ล้านบาท 5.25% 5.25%
1.5 วงเงินกู้ระหว่าง 10-20 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 10-20 ล้านบาท 5.25% 5.25%
2.1 สำหรับบ้านมือสอง สำหรับบ้านมือสอง 5.75% 5.75%
2.2 สำหรับบ้านมือสอง สำหรับบ้านมือสอง 6.25% 6.25%
3.1 สำหรับข้าราชการทหาร สำหรับข้าราชการทหาร 3.50% 5.00% 3.50%
3.2 สำหรับข้าราชการทหาร สำหรับข้าราชการทหาร 3.99% 5.25% 3.99%
MRR 7.125%
1.1 วงเงินกู้ระหว่าง 5-10 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 5-10 ล้านบาท 2.50% 5.13% 5.63% 4.69%
1.2 วงเงินกู้ระหว่าง 5-10 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 5-10 ล้านบาท 4.00% 5.63% 4.00%
1.3 วงเงินกู้ระหว่าง 3-5 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 3-5 ล้านบาท 2.75% 5.13% 5.75% 4.73%
1.4 วงเงินกู้ระหว่าง 3-5 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 3-5 ล้านบาท 4.10% 5.75% 4.10%
1.5 วงเงินกู้ระหว่าง 1-3 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 1-3 ล้านบาท 2.99% 5.13% 5.75% 4.77%
1.6 วงเงินกู้ระหว่าง 1-3 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 1-3 ล้านบาท 4.13% 5.88% 4.13%
1.7 วงเงินกู้ระหว่าง 0.5-1 ล้านบาท วงเงินกู้ระหว่าง 0.5-1 ล้านบาท 5.00% 6.13% 5.75%
1.8 วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท 6.50% 6.50%
1.9 วงเงินกู้ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 10 ล้านบาทขึ้นไป 2.50% 5.13% 5.63% 4.69%
1.10 วงเงินกู้ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 10 ล้านบาทขึ้นไป 4.00% 5.63% 4.00%
สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
2.1 สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ   5.63% 4.50% 5.13% 4.88%
2.2 สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ   3.13% 5.13% 3.13%
2.3 สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ วงเงินกู้ไม่เกิน 6 ล้านบาท วงเงินกู้ไม่เกิน 6 ล้านบาท 4.75% 5.75% 5.42%
2.4 สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท 7.50% 7.50%
สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง
3.1 สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง   1.50% 4.50% 5.13% 3.50%
3.2 สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง   3.00% 3.50% 5.13% 3.33%
3.3 สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง   1.63% 4.50% 5.13% 3.54%
3.4 สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง   3.25% 3.50% 5.13% 3.42%
3.5 สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง   1.75% 4.63% 5.13% 3.67%
3.6 สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง   3.50% 5.13% 3.50%
3.7 สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง วงเงินกู้ไม่เกิน 6 ล้านบาท วงเงินกู้ไม่เกิน 6 ล้านบาท 4.75% 5.75% 5.42%
3.8 สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท 7.50% 7.50%
3.9 สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง วงเงินกู้ไม่เกิน 6 ล้านบาท วงเงินกู้ไม่เกิน 6 ล้านบาท 5.00% 5.75% 5.50%
สำหรับซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร
4.1 สำหรับซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร   2.99% 5.13% 4.42%
4.2 สำหรับซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร   2.88% 4.38% 5.13% 4.13%
MRR 7.12%
1.1 สำหรับพนักงานรายได้ประจำ สำหรับพนักงานรายได้ประจำ 0.60% 3.32% 5.17% 5.62% 4.10%
1.2 สำหรับพนักงานรายได้ประจำ สำหรับพนักงานรายได้ประจำ 0.60% 3.62% 5.42% 5.62% 4.32%
2.1 สำหรับผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการ 0.60% 4.82% 5.67% 6.12% 4.68%
2.2 สำหรับผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการ 0.60% 5.12% 5.92% 6.12% 4.90%
MRR 7.275%
สำหรับซื้อบ้านทั่วไป
1.1 สำหรับซื้อบ้านทั่วไป มีเงื่อนไข ต้องซื้อประกันผู้กู้ (MRTA) ต้องซื้อประกันผู้กู้ (MRTA) 4.38% 5.88% 4.38%
1.2 สำหรับซื้อบ้านทั่วไป ไม่ต้องซื้อประกัน (No MRTA) ไม่ต้องซื้อประกัน (No MRTA) 4.88% 5.88% 4.88%
สำหรับซื้ออาคารพาณิชย์
2.1 สำหรับซื้ออาคารพาณิชย์ มีเงื่อนไข ต้องซื้อประกันผู้กู้ (MRTA) ต้องซื้อประกันผู้กู้ (MRTA) 5.03% 6.03% 5.03%
2.2 สำหรับซื้ออาคารพาณิชย์ ไม่ต้องซื้อประกัน (No MRTA) ไม่ต้องซื้อประกัน (No MRTA) 6.03% 6.03%
MRR 7.75%
1     3.00% 5.50% 3.00%
2     3.15% 5.50% 3.15%
3     3.25% 5.50% 3.25%
MRR 7.75%
1.1     2.90% 3.00% 4.15% 5.75% 3.35%
1.2     3.00% 3.20% 4.15% 5.75% 3.45%
1.3     2.50% 4.60% 5.75% 3.20%
1.4     2.60% 4.70% 5.75% 3.30%
2.1     3.10% 3.20% 4.75% 5.75% 3.68%
2.2     3.20% 3.30% 4.85% 5.75% 3.78%
2.3     2.70% 4.95% 5.75% 3.45%
2.4     2.80% 5.05% 5.75% 3.55%
3.1     3.80% 3.85% 4.60% 5.75% 4.09%
3.2     3.95% 4.70% 5.75% 4.20%
3.3     3.80% 5.75% 3.80%
3.4     3.90% 5.75% 3.90%
MRR 6.65%
สำหรับบ้านใหม่
1.1 สำหรับบ้านใหม่ วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป 2.99% 5.86% 6.00% 4.90%
1.2 สำหรับบ้านใหม่ วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป 4.25% 5.75% 4.75%
1.3 สำหรับบ้านใหม่ วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป 3.75% 4.75% 5.75% 4.75%
1.4 สำหรับบ้านใหม่ วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป 4.65% 5.75% 4.65%
สำหรับบ้านมือสอง
2.1 สำหรับบ้านมือสอง วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป 2.99% 5.86% 6.00% 4.90%
2.2 สำหรับบ้านมือสอง วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป 4.25% 5.75% 4.75%
2.3 สำหรับบ้านมือสอง วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป 3.75% 4.75% 5.75% 4.75%
2.4 สำหรับบ้านมือสอง วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 5 แสนบาทขึ้นไป 4.65% 5.75% 4.65%
2.5 สำหรับบ้านมือสอง วงเงินกู้ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 10 ล้านบาทขึ้นไป 2.99% 5.86% 6.00% 4.90%
2.6 สำหรับบ้านมือสอง วงเงินกู้ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 10 ล้านบาทขึ้นไป 4.25% 5.75% 4.75%
2.7 สำหรับบ้านมือสอง วงเงินกู้ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 10 ล้านบาทขึ้นไป 3.75% 4.75% 5.75% 4.75%
2.8 สำหรับบ้านมือสอง วงเงินกู้ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ 10 ล้านบาทขึ้นไป 4.65% 5.75% 4.65%
ข้อมูลล่าสุด: 7 มีนาคม 2562

คำอธิบาย MLR, MOR และ MRR

MLR (Minimum Loan Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติทางการเงินดี มีความสามารถในการชำระหนี้สูง มีทรัพย์ค้ำประกันเพียงพอ เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

MOR (Minimum Overdraft Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเบิกเงินเกินบัญชี

MRR (Minimum Retail Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย