Maha Sarakham A Home You Love
40+ โครงการ 70+ แบบบ้าน 300+ ยูนิต ใน มหาสารคาม

Maha Sarakham - A Home You Love

โครงการแนะนำ มหาสารคาม

ดูเพิ่มเติม

ประวัติราคาและแนวโน้ม มหาสารคาม

ข้อมูลราคาบ้าน
35 โครงการ

3,070,000

ราคากลาง บาท/หลัง

24,000

ราคาเฉลี่ย/ตร.ม.

64,000

ราคาเฉลี่ย/ตร.ว.
ข้อมูลราคาคอนโด
5 โครงการ

845,000

ราคากลาง บาท/ยูนิต

36,000

ราคาเฉลี่ย บาท/ตร.ม.

ข้อมูลราคาระดับอำเภอของ มหาสารคาม

2 อำเภอ
ข้อมูลราคาบ้าน
อำเภอ ราคากลาง
บาท/หลัง
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ว.
เมืองมหาสารคาม 3,395,000 26,000 63,000
กันทรวิชัย 2,850,000 19,000 55,000
2 อำเภอ
ข้อมูลราคาคอนโด
อำเภอ ราคากลาง
บาท/ยูนิต
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ม.
เมืองมหาสารคาม 690,000 28,000
กันทรวิชัย 1,470,000 44,000

เปรียบเทียบบ้านในฝันของคุณ มหาสารคาม