Pathum Thani A Home You Love
700+ โครงการ 2,800+ แบบบ้าน 120,000+ ยูนิต ใน ปทุมธานี

Pathum Thani - A Home You Love

โครงการแนะนำ ปทุมธานี

ดูเพิ่มเติม

ประวัติราคาและแนวโน้ม ปทุมธานี

ข้อมูลราคาบ้าน
550 โครงการ

2,790,000

ราคากลาง บาท/หลัง

20,874

ราคาเฉลี่ย/ตร.ม.

75,733

ราคาเฉลี่ย/ตร.ว.
ข้อมูลราคาคอนโด
150 โครงการ

834,500

ราคากลาง บาท/ยูนิต

27,345

ราคาเฉลี่ย บาท/ตร.ม.

ข้อมูลราคาระดับอำเภอของ ปทุมธานี

7 อำเภอ
ข้อมูลราคาบ้าน
อำเภอ ราคากลาง
บาท/หลัง
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ว.
เมืองปทุมธานี 3,550,000 25,238 89,655
คลองหลวง 2,600,000 19,512 74,226
ธัญบุรี 2,825,000 20,664 70,057
ลาดหลุมแก้ว 1,325,000 15,145 52,285
ลำลูกกา 2,700,000 19,919 74,307
4 อำเภอ
ข้อมูลราคาคอนโด
อำเภอ ราคากลาง
บาท/ยูนิต
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ม.
เมืองปทุมธานี 849,000 23,044
คลองหลวง 999,000 33,510
ธัญบุรี 680,000 23,355
ลำลูกกา 997,600 28,083

เปรียบเทียบบ้านในฝันของคุณ ปทุมธานี