Baania Professional

PROFESSIONAL

ติดต่อเรา เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจของคุณ

เข้าถึงผู้ซื้อได้จำนวนมากขึ้น และตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
  • เพิ่มจำนวนในการลงประกาศของคุณ พร้อม Search Priority Display ที่ผู้ซื้อจะเห็นประกาศของคุณก่อนใคร
  • เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านระบบ Online ในหลายมิติ Web, Mobile Web, Tablet, iOS & Android Apps
  • โอกาสที่ผู้ซื้อจะเห็นประกาศของคุณผ่าน Baania มีมากกว่า 6-8 เท่า ของการแสดงผลของประกาศแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ง่ายๆ ผ่านระบบ Baania

คุณคือ:
โทร: 090-989-2384
อีเมล: [email protected]
เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ ดูนโยบายความเป็นส่วนตัว