โครงการมือสอง

ทั้งหมด 125 โครงการ
 • บ้านพีเอสโฮมประชาสโมสร

  เริ่มที่ 2.25 ล้านบาท
  บ้าน
  บึงเนียม · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  พีเอสโฮม
  -
  Review Score
  9.2
  Living Score
 • บ้านพิมานบุรีโนนทัน 3

  เริ่มที่ 1.60 ล้านบาท
  บ้าน
  พระลับ · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บริษัท พิมานกรุ๊ป จำกัด
  -
  Review Score
  6.9
  Living Score
 • บ้านเบสโฮม (มข. 2)

  เริ่มที่ 6.30 ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านเป็ด · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านเบสโฮม
  -
  Review Score
  7.0
  Living Score
 • บ้านเดอะเฮอร์ริเทจ บ้านโนนม่วง

  เริ่มที่ 2.99 ล้านบาท
  บ้าน
  ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บริษัท เดอะเฮอร์ริเทจ ขอนแก่น จำกัด
  -
  Review Score
  5.0
  Living Score
 • ท่าพระ วิลเลจ

  เริ่มที่ 0.89 ล้านบาท
  บ้าน
  ท่าพระ · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  ท่าพระ วิลเลจ
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านเนเจอร์วิลล์ บ้าน-กอก

  เริ่มที่ 1.90 ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านเป็ด · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านเนเจอร์วิลล์ บ้าน-กอก
  -
  Review Score
  5.5
  Living Score
 • บ้านเพิ่มพลรัตน์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านเพิ่มพลรัตน์
  -
  Review Score
  7.9
  Living Score
 • บ้านเขาไทย

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  เมืองเก่า · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านเขาไทย
  -
  Review Score
  9.7
  Living Score
 • บ้านกิ่งฟ้า

  เริ่มที่ 2.95 ล้านบาท
  บ้าน
  ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านกิ่งฟ้า
  -
  Review Score
  9.0
  Living Score
 • บ้านพิมานธานีโนนทัน 6

  เริ่มที่ 1.32 ล้านบาท
  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  พระลับ · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บริษัท พิมานกรุ๊ป จำกัด
  -
  Review Score
  6.5
  Living Score
 • บ้านวี.ไอ.พี. โฮม 8

  เริ่มที่ 2.90 ล้านบาท
  บ้าน
  ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านวี.ไอ.พี. โฮม
  -
  Review Score
  8.2
  Living Score
 • บ้านจันทร์ประเสริฐแกรนด์

  เริ่มที่ 2.84 ล้านบาท
  บ้าน
  ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านจันทร์ประเสริฐแกรนด์
  -
  Review Score
  7.5
  Living Score
 • บ้านพิมานธานีมิ่งเมือง

  เริ่มที่ 1.56 ล้านบาท
  บ้าน
  เมืองเก่า · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านพิมานธานีมิ่งเมือง
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • บ้านราชพฤกษ์แกรนด์

  เริ่มที่ 3.18 ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านเป็ด · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านราชพฤกษ์แกรนด์
  -
  Review Score
  7.8
  Living Score
 • ชลลดา ขอนแก่น

  เริ่มที่ 3.89 ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านเป็ด · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  -
  Review Score
  7.5
  Living Score
 • บ้านสุภัทรา

  เริ่มที่ 2.50 ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านเป็ด · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านสุภัทรา
  -
  Review Score
  9.0
  Living Score
 • บ้านสราญธานี

  เริ่มที่ 3.50 ล้านบาท
  บ้าน
  ชุมแพ · ชุมแพ · ขอนแก่น
  บ้านสราญธานี
  -
  Review Score
  -
  Living Score

หน้า