โครงการมือสอง

ทั้งหมด 31 โครงการ
 • บ้านเอสวีแลนด์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  มะเขือแจ้ · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านเอสวีแลนด์
  -
  Review Score
  7.6
  Living Score
 • กู๊ดวิวแลนด์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  มะเขือแจ้ · เมืองลำพูน · ลำพูน
  กู๊ดวิวแลนด์
  -
  Review Score
  9.4
  Living Score
 • บ้านมณีศิลป์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  เหมืองง่า · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านมณีศิลป์
  -
  Review Score
  4.5
  Living Score
 • ลำพูนแลนด์แอนเฮ้าส์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ต้นธง · เมืองลำพูน · ลำพูน
  ลำพูนแลนด์แอนเฮ้าส์
  -
  Review Score
  6.6
  Living Score
 • บ้านเรือขวัญ

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ในเมือง · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านเรือขวัญ
  -
  Review Score
  9.2
  Living Score
 • มายโฮม แอท ลำพูน

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  มะเขือแจ้ · เมืองลำพูน · ลำพูน
  มายโฮม แอท ลำพูน
  -
  Review Score
  3.0
  Living Score
 • บ้านนิวโฮมไอเดีย

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ป่าสัก · เมืองลำพูน · ลำพูน
  นิวโฮมไอเดีย
  -
  Review Score
  8.8
  Living Score
 • ซีพีพีควอลิตี้เฮ้าส์ 1

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  มะเขือแจ้ · เมืองลำพูน · ลำพูน
  ซีพีพีควอลิตี้เฮ้าส์
  -
  Review Score
  4.1
  Living Score
 • บ้านนพวรรณ

  เริ่มที่ 1.90 ล้านบาท
  บ้าน
  เหมืองง่า · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านนพวรรณ
  -
  Review Score
  10.0
  Living Score
 • เวียงแก้ว 2

  เริ่มที่ 1.25 ล้านบาท
  บ้าน
  เวียงยอง · เมืองลำพูน · ลำพูน
  เวียงแก้ว
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านเอื้ออาทรลำพูน (เหมืองง่า)

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  เหมืองง่า · เมืองลำพูน · ลำพูน
  การเคหะแห่งชาติ
  -
  Review Score
  7.2
  Living Score
 • เวียงพระนาง

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  มะเขือแจ้ · เมืองลำพูน · ลำพูน
  เวียงพระนาง
  -
  Review Score
  4.3
  Living Score
 • เนเจอร์โฮม ลำพูน

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ในเมือง · เมืองลำพูน · ลำพูน
  สเปซ แอนด์ โค
  -
  Review Score
  8.6
  Living Score
 • บ้านเรือนลานนา

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  อุโมงค์ · เมืองลำพูน · ลำพูน
  เรือนลานนา
  -
  Review Score
  0.7
  Living Score
 • นิวรัชฏแลนด์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ป่าสัก · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านนิวรัชฎแลนด์
  -
  Review Score
  5.0
  Living Score
 • บ้านภัทรวิว

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  เหมืองง่า · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านภัทรวิว
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านสวนไม้สัก

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ต้นธง · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านสวนไม้สัก
  -
  Review Score
  -
  Living Score

หน้า