โครงการมือสอง

ทั้งหมด 28 โครงการ
 • นิวรัชฏแลนด์

  เริ่มที่ 0.93 ล้านบาท
  บ้าน
  ป่าสัก · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านนิวรัชฎแลนด์
  -
  Review Score
  5.0
  Living Score
 • ลำพูนคันทรีโฮม

  เริ่มที่ 0.75 ล้านบาท
  บ้าน
  ต้นธง · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านลำพูนคันทรีโฮม
  -
  Review Score
  8.9
  Living Score
 • ลำพูนแลนด์แอนเฮ้าส์

  เริ่มที่ 0.99 ล้านบาท
  บ้าน
  ต้นธง · เมืองลำพูน · ลำพูน
  ลำพูนแลนด์แอนเฮ้าส์
  -
  Review Score
  6.6
  Living Score
 • อุดมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์

  เริ่มที่ 1.20 ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านกลาง · เมืองลำพูน · ลำพูน
  อุดมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์
  -
  Review Score
  8.1
  Living Score
 • เวียงแก้ว 2

  เริ่มที่ 1.25 ล้านบาท
  บ้าน
  เวียงยอง · เมืองลำพูน · ลำพูน
  เวียงแก้ว
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • ซีพีพีควอลิตี้เฮ้าส์ 2

  เริ่มที่ 1.20 ล้านบาท
  บ้าน
  มะเขือแจ้ · เมืองลำพูน · ลำพูน
  ซีพีพีควอลิตี้เฮ้าส์
  -
  Review Score
  8.7
  Living Score
 • บ้านภัทรวิว

  เริ่มที่ 1.49 ล้านบาท
  บ้าน
  เหมืองง่า · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านภัทรวิว
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านบ่อแฮ้วแลนด์วิว

  เริ่มที่ 1.40 ล้านบาท
  บ้าน
  ต้นธง · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านบ่อแฮ้วแลนด์วิว
  -
  Review Score
  8.1
  Living Score
 • บ้านเรือขวัญ

  เริ่มที่ 0.55 ล้านบาท
  บ้าน
  ในเมือง · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านเรือขวัญ
  -
  Review Score
  9.2
  Living Score
 • บ้านเอสวีแลนด์

  เริ่มที่ 0.86 ล้านบาท
  บ้าน
  มะเขือแจ้ · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านเอสวีแลนด์
  -
  Review Score
  7.6
  Living Score
 • บ้านนพวรรณ

  เริ่มที่ 1.90 ล้านบาท
  บ้าน
  เหมืองง่า · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านนพวรรณ
  -
  Review Score
  10.0
  Living Score
 • เนเจอร์โฮม ลำพูน

  เริ่มที่ 1.60 ล้านบาท
  บ้าน
  ในเมือง · เมืองลำพูน · ลำพูน
  สเปซ แอนด์ โค
  -
  Review Score
  8.6
  Living Score
 • ซีพีพีควอลิตี้เฮ้าส์ 1

  เริ่มที่ 0.72 ล้านบาท
  บ้าน
  มะเขือแจ้ · เมืองลำพูน · ลำพูน
  ซีพีพีควอลิตี้เฮ้าส์
  -
  Review Score
  4.1
  Living Score
 • บ้านลำพูนสปาแลนด์แอนด์เฮาส์

  เริ่มที่ 1.58 ล้านบาท
  บ้าน
  เวียงยอง · เมืองลำพูน · ลำพูน
  ไม่ทราบชื่อผู้พัฒนาโครงการ
  -
  Review Score
  3.6
  Living Score
 • บ้านเอื้ออาทรลำพูน (เหมืองง่า)

  เริ่มที่ 0.53 ล้านบาท
  บ้าน
  เหมืองง่า · เมืองลำพูน · ลำพูน
  การเคหะแห่งชาติ
  -
  Review Score
  7.2
  Living Score
 • บ้านเฟื่องฟ้าอิงดอย

  เริ่มที่ 0.92 ล้านบาท
  บ้าน
  มะเขือแจ้ · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านเฟื่องฟ้าอิงดอย
  -
  Review Score
  1.3
  Living Score
 • บ้านเดอะลัคโฮม

  เริ่มที่ 0.99 ล้านบาท
  บ้าน
  เหมืองง่า · เมืองลำพูน · ลำพูน
  บ้านเดอะลัคโฮม
  -
  Review Score
  -
  Living Score

หน้า