ทาวน์โฮม โครงการใหม่

ทั้งหมด 15 โครงการ
 • สำราญบุรี

  เริ่มที่ 0.99 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  สำราญ · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • ที พรีโม่ โนนม่วง

  เริ่มที่ 1.89 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บริษัท ที สเปซ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • พิมานชล โคะอิ

  เริ่มที่ 2.19 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  พระลับ · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • ที พรีโม่ ศรีนครินทร์

  เริ่มที่ 1.95 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บริษัท ที สเปซ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านเปี่ยมสุข ขอนแก่น

  เริ่มที่ 1.29 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บริษัท เมืองเอกขอนแก่น จำกัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score