โครงการทั้งหมด

ทั้งหมด 158 โครงการ

โครงการใหม่ 49 projects

โครงการมือสอง 109 projects

 • บ้านธาราริน

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านธาราริน
  -
  Review Score
  7.6
  Living Score
 • บ้านพีเอสโฮม 2

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  พีเอสโฮม
  -
  Review Score
  7.6
  Living Score
 • บ้านแก่นทองธานี

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านเป็ด · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านแก่นทองธานี
  -
  Review Score
  6.4
  Living Score
 • บ้านเพชรทอง

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  เมืองเก่า · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านเพชรทอง
  -
  Review Score
  9.4
  Living Score