โครงการมือสอง

ทั้งหมด 20 โครงการ
 • บ้านถุงทอง

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านถุงทอง
  -
  Review Score
  8.2
  Living Score
 • บ้านรุ่งเรืองวิลเลจ

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านรุ่งเรืองวิลเลจ
  -
  Review Score
  9.0
  Living Score
 • บ้านไทยประเสริฐ 1

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านไทยประเสริฐ 1
  -
  Review Score
  9.5
  Living Score
 • บ้านเนินแก้ว

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านเนินแก้ว
  -
  Review Score
  8.0
  Living Score
 • ศุภาลัยวิลล์ มะลิวัลย์ (ขอนแก่น)

  เริ่มที่ 2.74 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
  -
  Review Score
  7.1
  Living Score
 • บ้านภูดิศรา

  เริ่มที่ 3.00 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บริษัท ภูดิศ เรียลเอสเตท จำกัด
  -
  Review Score
  8.3
  Living Score
 • บ้านนักกีฬา

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านนักกีฬา
  -
  Review Score
  7.8
  Living Score
 • บ้านเอื้ออาทรเมืองเก่า

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  การเคหะแห่งชาติ
  -
  Review Score
  9.2
  Living Score
 • บ้านรุ่งอรุณ ขอนแก่น

  เริ่มที่ 0.92 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  เมืองเก่า · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านรุ่งอรุณ
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านธารารมย์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  พระลับ · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านธารารมย์
  -
  Review Score
  8.7
  Living Score
 • บ้านศิริชลวิลเลจ

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  พระลับ · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านศิริชลวิลเลจ
  -
  Review Score
  8.1
  Living Score
 • บ้านดวงดาว

  เริ่มที่ 2.85 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านดวงดาว
  -
  Review Score
  8.5
  Living Score
 • บ้านสวนสร้างสรรค์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  เมืองเก่า · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านสวนสร้างสรรค์
  -
  Review Score
  7.5
  Living Score
 • บ้านมิตรภาพโมเดิร์นโฮม

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  พระลับ · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านมิตรภาพ
  -
  Review Score
  5.8
  Living Score
 • บ้านมิตรอารีย์ 5

  เริ่มที่ 1.10 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านมิตรอารีย์ 5
  -
  Review Score
  9.1
  Living Score
 • บ้านรุ่งเรืองแลนด์แอนด์เฮ้าส์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  พระลับ · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านรุ่งเรืองแลนด์แอนด์เฮ้าส์
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • บ้านเมืองประชา

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านเมืองประชา
  -
  Review Score
  9.6
  Living Score

หน้า