โครงการมือสอง

ทั้งหมด 85 โครงการ
 • บ้านมณฑล 6

  เริ่มที่ 1.29 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  กระทุ่มล้ม · สามพราน · นครปฐม
  บ้านมณฑล 6
  -
  Review Score
  7.5
  Living Score
 • บ้านวราภิรมย์

  เริ่มที่ 1.40 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  นครชัยศรี · นครชัยศรี · นครปฐม
  บ้านวราภิรมย์
  -
  Review Score
  6.3
  Living Score
 • บ้านแก้วเรือนขวัญ

  เริ่มที่ 1.35 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  สนามจันทร์ · เมืองนครปฐม · นครปฐม
  บ้านแก้วเรือนขวัญ
  -
  Review Score
  6.5
  Living Score
 • บ้านทิพวรรณ

  เริ่มที่ 0.50 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  นครปฐม · เมืองนครปฐม · นครปฐม
  บ้านทิพวรรณ
  -
  Review Score
  4.8
  Living Score
 • บ้านเพชรทวี

  เริ่มที่ 1.79 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ไร่ขิง · สามพราน · นครปฐม
  บ้านเพชรทวี
  -
  Review Score
  9.2
  Living Score
 • บ้านอยู่สุข อ้อมใหญ่

  เริ่มที่ 1.89 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  อ้อมใหญ่ · สามพราน · นครปฐม
  บ้านอยู่สุข อ้อมใหญ่
  -
  Review Score
  5.5
  Living Score
 • บ้านร่มเย็น

  เริ่มที่ 1.80 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ขุนแก้ว · นครชัยศรี · นครปฐม
  บ้านร่มเย็น
  -
  Review Score
  9.6
  Living Score
 • บ้านกิตติชัย โครงการ 16

  เริ่มที่ 2.20 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  มหาสวัสดิ์ · พุทธมณฑล · นครปฐม
  บริษัท เค.วาย.พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  -
  Review Score
  4.1
  Living Score
 • บ้านศรีเสถียร

  เริ่มที่ 1.00 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ไร่ขิง · สามพราน · นครปฐม
  บ้านศรีเสถียร
  -
  Review Score
  8.5
  Living Score
 • บ้านดวงพร

  เริ่มที่ 0.88 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  หนองปากโลง · เมืองนครปฐม · นครปฐม
  บ้านดวงพร
  -
  Review Score
  5.3
  Living Score
 • บ้านมณทิชา

  เริ่มที่ 0.75 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  หอมเกร็ด · สามพราน · นครปฐม
  บ้านมณทิชา
  -
  Review Score
  5.4
  Living Score
 • ไอ กรีน ทาวน์

  เริ่มที่ 3.99 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  กระทุ่มล้ม · สามพราน · นครปฐม
  บริษัท โฟลว์ปั้ม-เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  -
  Review Score
  9.6
  Living Score
 • บ้านศรีสามพราน

  เริ่มที่ 2.99 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ท่าตลาด · สามพราน · นครปฐม
  บ้านศรีสามพราน
  -
  Review Score
  9.8
  Living Score
 • บ้านปฐมธานี

  เริ่มที่ 0.62 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  พระประโทน · เมืองนครปฐม · นครปฐม
  บ้านปฐมธานี
  -
  Review Score
  5.2
  Living Score
 • บ้านกิตติชัยวิลล่า 12

  เริ่มที่ 1.30 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ศาลายา · พุทธมณฑล · นครปฐม
  บ้านกิตติชัยวิลล่า
  -
  Review Score
  4.3
  Living Score
 • บ้านฉัตรมณี 2

  เริ่มที่ 0.90 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  กระทุ่มล้ม · สามพราน · นครปฐม
  บ้านฉัตรมณี
  -
  Review Score
  5.9
  Living Score

หน้า