โครงการทั้งหมด

ทั้งหมด 37 โครงการ

โครงการใหม่ 12 projects

โครงการมือสอง 25 projects

 • บ้านแสงพลสิทธิ์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  โพธิ์เสด็จ · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านแสงพลสิทธิ์
  -
  Review Score
  8.9
  Living Score
 • บ้านรัตนมณี

  เริ่มที่ 1.76 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ช้างซ้าย · พระพรหม · นครศรีธรรมราช
  บ้านรัตนมณี
  -
  Review Score
  8.2
  Living Score
 • บ้านคิงปาร์ค

  เริ่มที่ 2.00 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ท่าวัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านคิงปาร์ค
  -
  Review Score
  9.9
  Living Score
 • บ้านกรองเงิน

  เริ่มที่ 1.49 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านกรองเงิน
  -
  Review Score
  9.6
  Living Score
 • บ้านสุวรรณภูมิ ท่าวัง

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  ท่าวัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสุวรรณภูมิ
  -
  Review Score
  9.4
  Living Score
 • บ้านเซ็นทรัลพาร์ค 2

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านเซ็นทรัลพาร์ค 2
  -
  Review Score
  9.0
  Living Score