โครงการมือสอง

ทั้งหมด 52 โครงการ
 • บ้านชัยคีรีวิลล่า

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  โพธิ์เสด็จ · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านชัยคีรีวิลล่า
  -
  Review Score
  8.0
  Living Score
 • บ้านสวนสวย 2,4

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  นาเคียน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสวนสวย
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • บ้านชญาวัลย์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านชญาวัลย์
  -
  Review Score
  9.4
  Living Score
 • คิง การ์เด้น นครศรีธรรมราช

  เริ่มที่ 2.99 ล้านบาท
  บ้าน
  ปากนคร · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  คิง การ์เด้น นครศรีธรรมราช
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • บ้านขวัญแก้ว

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ท่าวัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านขวัญแก้ว
  -
  Review Score
  9.6
  Living Score
 • บ้านสวนมะลิวัลย์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  โพธิ์เสด็จ · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสวนมะลิวัลย์
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • ปิ่นทองนคร

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  ท่าวัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บริษัท ปิ่นทองนคร จำกัด
  -
  Review Score
  8.5
  Living Score
 • การ์เด้น พลัส

  เริ่มที่ 2.89 ล้านบาท
  บ้าน
  ท่าซัก · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บริษัท โมเดิร์นโฮมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  -
  Review Score
  7.8
  Living Score
 • บ้านโครงการใหม่

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  คลัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านโครงการใหม่
  -
  Review Score
  9.4
  Living Score
 • บ้านปิ่นมณี

  เริ่มที่ 2.90 ล้านบาท
  บ้าน
  ปากนคร · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านปิ่นทอง
  -
  Review Score
  5.8
  Living Score
 • บ้านกลางเมือง เทิดพระเกียรติ

  เริ่มที่ 4.95 ล้านบาท
  บ้าน
  ปากนคร · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านกลางเมือง
  -
  Review Score
  8.2
  Living Score
 • บ้านราชพฤกษ์ 1

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ท่าซัก · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านราชพฤกษ์
  -
  Review Score
  9.8
  Living Score
 • พฤกษาสิริอุทิศ

  เริ่มที่ 2.70 ล้านบาท
  บ้าน
  นาเคียน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  พฤกษาสิริอุทิศ
  -
  Review Score
  8.6
  Living Score
 • บ้านสวนพิมพ์พร

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสวนพิมพ์พร
  -
  Review Score
  7.1
  Living Score
 • บ้านสุวรรณภูมิ 2

  เริ่มที่ 4.90 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสุวรรณภูมิ
  -
  Review Score
  7.0
  Living Score
 • บ้านสวนสน

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ท่าซัก · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสวนสน
  -
  Review Score
  7.9
  Living Score
 • บ้านเมืองทอง นครศรีธรรมราช

  เริ่มที่ 3.00 ล้านบาท
  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  คลัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านเมืองทอง
  -
  Review Score
  8.1
  Living Score
 • บ้านเฮ้าส์แอนด์แลนด์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านเฮ้าส์แอนด์แลนด์
  -
  Review Score
  9.8
  Living Score

หน้า