โครงการมือสอง

ทั้งหมด 52 โครงการ
 • บ้านสุวรรณภูมิ ท่าวัง

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  ท่าวัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสุวรรณภูมิ
  -
  Review Score
  9.4
  Living Score
 • บ้านสวนสวย 2,4

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  นาเคียน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสวนสวย
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • บ้านขวัญแก้ว

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ท่าวัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านขวัญแก้ว
  -
  Review Score
  9.6
  Living Score
 • บ้านตวงทอง

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ปากนคร · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านตวงทอง
  -
  Review Score
  6.3
  Living Score
 • บ้านเฮ้าส์แอนด์แลนด์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านเฮ้าส์แอนด์แลนด์
  -
  Review Score
  9.8
  Living Score
 • บ้านชัยคีรีวิลล่า

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  โพธิ์เสด็จ · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านชัยคีรีวิลล่า
  -
  Review Score
  8.0
  Living Score
 • บ้านสุวรรณนคร

  เริ่มที่ 2.19 ล้านบาท
  บ้าน
  ในเมือง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสุวรรณนคร
  -
  Review Score
  9.1
  Living Score
 • บ้านรัตนมณี

  เริ่มที่ 1.76 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ช้างซ้าย · พระพรหม · นครศรีธรรมราช
  บ้านรัตนมณี
  -
  Review Score
  8.2
  Living Score
 • บ้านโครงการใหม่

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  คลัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านโครงการใหม่
  -
  Review Score
  9.4
  Living Score
 • บ้านพัชรกิจ

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ท่าวัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านพัชรกิจ
  -
  Review Score
  8.1
  Living Score
 • บ้านกฤติมา

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ปากนคร · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านกฤติมา
  -
  Review Score
  6.5
  Living Score
 • บ้านสวนมะลิวัลย์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  โพธิ์เสด็จ · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสวนมะลิวัลย์
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • บ้านภูเขาดิน

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  มะม่วงสองต้น · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านภูเขาดิน
  -
  Review Score
  9.7
  Living Score
 • บิ๊กเลิฟ อ้อมค่าย

  เริ่มที่ 1.99 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บิ๊กเลิฟ อ้อมค่าย
  -
  Review Score
  8.6
  Living Score
 • บ้านกลางเมือง เทิดพระเกียรติ

  เริ่มที่ 4.95 ล้านบาท
  บ้าน
  ปากนคร · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านกลางเมือง
  -
  Review Score
  8.2
  Living Score
 • คิง การ์เด้น นครศรีธรรมราช

  เริ่มที่ 2.99 ล้านบาท
  บ้าน
  ปากนคร · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  คิง การ์เด้น นครศรีธรรมราช
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • บ้านประดับดาว

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ปากนคร · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านประดับดาว
  -
  Review Score
  8.3
  Living Score
 • เดอะซิตี้

  เริ่มที่ 2.59 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  เซ็นทรัลพาร์ค
  -
  Review Score
  7.7
  Living Score

หน้า