โครงการมือสอง

ทั้งหมด 59 โครงการ
 • บ้านณัฐรียา ไร่ส้ม

  เริ่มที่ 4.00 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ไร่ส้ม · เมืองเพชรบุรี · เพชรบุรี
  บ้านณัฐยา
  -
  Review Score
  9.7
  Living Score
 • บ้านเพชรลัดดา

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านกุ่ม · เมืองเพชรบุรี · เพชรบุรี
  บ้านเพชรลัดดา
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • บ้านนับดาว

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ต้นมะม่วง · เมืองเพชรบุรี · เพชรบุรี
  บ้านนับดาว
  -
  Review Score
  7.8
  Living Score
 • ฉันทะวิลเลจ

  เริ่มที่ 2.80 ล้านบาท
  บ้าน
  ชะอำ · ชะอำ · เพชรบุรี
  ฉันทะวิลเลจ
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • ดราก้อน 1 วิลเลจ

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ชะอำ · ชะอำ · เพชรบุรี
  ดราก้อน วิลเลจ
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านธนาวดี

  เริ่มที่ 2.80 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ไร่ส้ม · เมืองเพชรบุรี · เพชรบุรี
  บ้านธนาวดี
  -
  Review Score
  8.0
  Living Score
 • บ้านมณฑา 5

  เริ่มที่ 2.80 ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านกุ่ม · เมืองเพชรบุรี · เพชรบุรี
  บ้านมณฑา
  -
  Review Score
  8.6
  Living Score
 • บ้านพลอย นารา วิลเลจ

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านกุ่ม · เมืองเพชรบุรี · เพชรบุรี
  บ้านพลอย นารา วิลเลจ
  -
  Review Score
  9.0
  Living Score
 • บ้านภัทรเพชร

  เริ่มที่ 3.95 ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านหม้อ · เมืองเพชรบุรี · เพชรบุรี
  บ้านภัทรเพชร
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านสุขฤทัย 2 บ้านกุ่ม

  เริ่มที่ 1.99 ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านกุ่ม · เมืองเพชรบุรี · เพชรบุรี
  บ้านสุขฤทัย
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • บ้านเรือนขวัญ ธงชัย

  เริ่มที่ 1.00 ล้านบาท
  บ้าน
  ธงชัย · เมืองเพชรบุรี · เพชรบุรี
  บริษัท มาตาสมาร์ทโฮม จำกัด
  -
  Review Score
  9.2
  Living Score
 • บ้านโพธิ์ใหญ่ วิลล่า 2

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านหม้อ · เมืองเพชรบุรี · เพชรบุรี
  บ้านโพธิ์ใหญ่วิลล่า
  -
  Review Score
  8.5
  Living Score
 • ชะอำมาเรียวิลล์

  เริ่มที่ 2.59 ล้านบาท
  บ้าน
  ชะอำ · ชะอำ · เพชรบุรี
  ชะอำมาเรียวิลล์
  -
  Review Score
  8.1
  Living Score
 • บ้านพฤกปรีชา

  เริ่มที่ 2.99 ล้านบาท
  บ้าน
  ชะอำ · ชะอำ · เพชรบุรี
  บริษัท พฤกปรีชา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านแสนสดชื่น 2

  เริ่มที่ 2.40 ล้านบาท
  บ้าน
  ชะอำ · ชะอำ · เพชรบุรี
  บ้านแสนสดชื่น
  -
  Review Score
  8.2
  Living Score
 • บ้านเอื้ออาทร เพชรบุรี (บ้านลาด)

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ท่าเสน · บ้านลาด · เพชรบุรี
  การเคหะแห่งชาติ
  -
  Review Score
  8.1
  Living Score
 • บ้านตะวัน

  เริ่มที่ 12.00 ล้านบาท
  บ้าน
  ชะอำ · ชะอำ · เพชรบุรี
  บ้านตะวัน
  -
  Review Score
  9.0
  Living Score
 • บ้านมณฑา 3

  เริ่มที่ 1.90 ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านกุ่ม · เมืองเพชรบุรี · เพชรบุรี
  บ้านมณฑา
  -
  Review Score
  8.7
  Living Score

หน้า