โครงการมือสอง

ทั้งหมด 173 โครงการ
 • พาทิโอ

  เริ่มที่ 13.50 ล้านบาท
  บ้าน
  หาดใหญ่ · หาดใหญ่ · สงขลา
  พาทิโอ
  -
  Review Score
  10.0
  Living Score
 • บ้านฉัตรทอง หน้าควน

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ควนลัง · หาดใหญ่ · สงขลา
  บ้านฉัตรทอง
  -
  Review Score
  9.5
  Living Score
 • บ้านนวมินทร์ ทรัพย์ทวี

  เริ่มที่ 3.50 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  คอหงส์ · หาดใหญ่ · สงขลา
  บ้านนวมินทร์ ทรัพย์ทวี
  -
  Review Score
  9.2
  Living Score
 • บ้านชยนันท์ เฟส 2

  เริ่มที่ 1.40 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ควนลัง · หาดใหญ่ · สงขลา
  บ้านชยนันท์
  -
  Review Score
  9.0
  Living Score
 • บ้านจุลทอง

  เริ่มที่ 0.88 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  บ้านพรุ · หาดใหญ่ · สงขลา
  บ้านจุลทอง
  -
  Review Score
  7.9
  Living Score
 • บ้านฉัตรเพชร สนามบิน - บ้านกลาง

  เริ่มที่ 2.45 ล้านบาท
  บ้าน
  ทุ่งตำเสา · หาดใหญ่ · สงขลา
  บ้านฉัตรเพชร
  -
  Review Score
  7.4
  Living Score
 • บ้านณภัค เมาท์เท่นวิว

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  คอหงส์ · หาดใหญ่ · สงขลา
  บ้านณภัค เมาท์เท่นวิว
  -
  Review Score
  8.1
  Living Score
 • ฮาร์โมนี่ วิลล์ 2

  เริ่มที่ 4.50 ล้านบาท
  บ้าน
  คอหงส์ · หาดใหญ่ · สงขลา
  บริษัท ออนเนสตี้ เฮ้าส์ จำกัด
  -
  Review Score
  7.5
  Living Score
 • บ้านคุรุสภา ชุมชนแม่ลัง

  เริ่มที่ 1.20 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ควนลัง · หาดใหญ่ · สงขลา
  บ้านคุรุสภา
  -
  Review Score
  9.3
  Living Score
 • บ้านฟ้าใส 2

  เริ่มที่ 1.90 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ควนลัง · หาดใหญ่ · สงขลา
  บ้านฟ้าใส 2
  -
  Review Score
  8.6
  Living Score
 • บ้านบุญฉัตร

  เริ่มที่ 1.90 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ควนลัง · หาดใหญ่ · สงขลา
  บ้านบุญฉัตร
  -
  Review Score
  9.9
  Living Score

หน้า