โครงการทั้งหมด

ทั้งหมด 98 โครงการ

โครงการใหม่ 29 projects

โครงการมือสอง 69 projects

 • บ้านกฤติมา

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ปากนคร · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านกฤติมา
  -
  Review Score
  6.5
  Living Score
 • บ้านราชพฤกษ์ 1

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ท่าซัก · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านราชพฤกษ์
  -
  Review Score
  9.8
  Living Score
 • บ้านสวนสวย 2,4

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  โพธิ์เสด็จ · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสวนสวย
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • บ้านกุสุมา

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  มะม่วงสองต้น · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านกุสุมา
  -
  Review Score
  8.7
  Living Score
 • บ้านร่วมมิตร

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  นาเคียน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านร่วมมิตร
  -
  Review Score
  9.6
  Living Score