โครงการทั้งหมด

ทั้งหมด 26 โครงการ

โครงการใหม่ 19 projects

โครงการมือสอง 7 projects

 • บ้านเอื้ออาทรหัวรอ

  เริ่มที่ 1.40 ล้านบาท
  บ้าน
  หัวรอ · เมืองพิษณุโลก · พิษณุโลก
  การเคหะแห่งชาติ
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านศรีทรัพย์

  เริ่มที่ 1.65 ล้านบาท
  บ้าน
  หัวรอ · เมืองพิษณุโลก · พิษณุโลก
  บ้านศรีทรัพย์
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • คุ้มเพชรวรินทร์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  หัวรอ · เมืองพิษณุโลก · พิษณุโลก
  ไม่ทราบชื่อผู้พัฒนาโครงการ
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านจิรัชญา

  เริ่มที่ 2.30 ล้านบาท
  บ้าน
  หัวรอ · เมืองพิษณุโลก · พิษณุโลก
  ไม่ทราบชื่อผู้พัฒนาโครงการ
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • แม่ธรณีทอง

  เริ่มที่ 1.99 ล้านบาท
  บ้าน
  หัวรอ · เมืองพิษณุโลก · พิษณุโลก
  แม่ธรณีทอง
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • คุ้มอุดมทรัพย์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  หัวรอ · เมืองพิษณุโลก · พิษณุโลก
  ไม่ทราบชื่อผู้พัฒนาโครงการ
  -
  Review Score
  -
  Living Score