ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเป็นบรรณาธิการที่ปรึกษา วารสารสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI) และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการวารสารทางด้านสถาปัตยกรรมหลายเล่ม

มีผลงานที่เห็นเด่นชัดคือวิทยากรพิเศษการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และการวางแผนสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองและชุมชน และเป็นที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมโครงการวิจัยที่ดำเนินการภายใต้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสนใจพิเศษด้านการวิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะประเด็นด้านการออกแบบที่อยู่อาศัยแบบร่วมสมัยที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่  ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและสถาปัตยกรรมในย่านชุมชนเมืองเก่าในลุ่มน้ำโขง  และมีงานเขียนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองขอนแก่น อันเป็นผลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (https://www.komazawa-u.ac.jp/gakubu/bun/geography/iag/chiikigaku/chiikigaku026e.html) และแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (http://www.huso.kku.ac.th/thai/hsJournal/journal/25-2.pdf) และงานวิจัยทางด้านพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ประเภทที่อยู่อาศัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ

Expert Review

บ้าน
4 Reviews
คอนโด
4 Reviews
13 Reviews
2 Helpful votes
Expert Review

All Reviews from ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล

ชื่อโครงการ ทำเลที่ตั้ง การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุ ประโยชน์ใช้สอย ความคุ้มค่าและการลงทุน

กลันตา พลัส อีโค่ วิลเลจ

ถนนรอบบึง เมืองเก่า · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บ้าน
วันที่รีวิว: 15 มี.ค. 2018
- - - 7 8 -

พิมานชล บูเลอวาร์ด

พิมานชล บูเลอวาร์ด พระลับ · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บ้าน
วันที่รีวิว: 19 เม.ย. 2018
- - - 8 7 -

ดิคลาสเซ่ คอนโดมิเนียม

ถนน ศิลปสนิท ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
คอนโด
วันที่รีวิว: 19 เม.ย. 2018
- - - 7 6 -

ริเวนเดลล์ เลกาซี่

ถนน กัลปพฤกษ์ หรือกังสดาล (เดิม) ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
คอนโด
วันที่รีวิว: 19 เม.ย. 2018
- - - 6 6 -

ริเวนเดลล์ แอปโซลูท

ฝั่งกังสดาล ติดนาบ่ารีสอร์ท ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
คอนโด
วันที่รีวิว: 20 เม.ย. 2018
- - - 6 6 -

ฉัตรเพชร ซีไนน์ คอนโด

222 ซ.สุดสง่า ถ.กัลปพฤกษ์ ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
คอนโด
วันที่รีวิว: 20 เม.ย. 2018
- - - 8 7 -

บ้านรุ่งเรืองเลควิว (ทุ่งสร้าง)

88/8 ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บ้าน, ทาวน์โฮม
วันที่รีวิว: 20 เม.ย. 2018
- - - 6 6 -

กัลปพฤกษ์ เลควิว

300/12 ซอยมะลิวัลย์ 9 ถนนมะลิวัลย์ ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
คอนโด
วันที่รีวิว: 15 มี.ค. 2018
- - - 8 7 -

ทาวน์โฮม คานารี่วิลล์ โนนทัน

ทาวน์โฮม คานารี่วิลล์ โนนทัน พระลับ · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
ทาวน์โฮม
วันที่รีวิว: 15 มี.ค. 2018
- - - 6 6 -

เทอเรสโฮมแอทจอมพล

ถนนจอมพล ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
ทาวน์โฮม
วันที่รีวิว: 15 มี.ค. 2018
- - - 7 7 -

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรีจันทร์

ถนนศรีจันทร์ ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บ้าน, ทาวน์โฮม
วันที่รีวิว: 15 มี.ค. 2018
- - - 7 7 -

ชิค คอนโด

ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
คอนโด
วันที่รีวิว: 18 เม.ย. 2018
- - - 7 7 -

กันยารัตน์เลควิวล์ คอนโดมิเนียม

191 หมู่2 ถนนรอบบึง ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
คอนโด
วันที่รีวิว: 13 มี.ค. 2018
- - - 7 8 -

จีนายน์ คอนโดมิเนียม

ถนนหน้าเมือง ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
คอนโด
วันที่รีวิว: 15 มี.ค. 2018
- - - 7 8 -

ต้นตาล ซิตี้พลัส คอนโด

162/10 ถนนมิตรภาพ ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
คอนโด
วันที่รีวิว: 15 มี.ค. 2018
- - - 7 7 -