โครงการมือสอง

ทั้งหมด 179 โครงการ
 • บ้านสมบูรณ์ทรัพย์

  เริ่มที่ 1.90 ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านเป็ด · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านสมบูรณ์ทรัพย์
  -
  Review Score
  8.6
  Living Score
 • บ้านพวงเพชร 3

  เริ่มที่ 1.70 ล้านบาท
  บ้าน
  เมืองเก่า · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านพวงเพชร
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านมงคลเลิศธานี

  เริ่มที่ 1.45 ล้านบาท
  บ้าน
  บ้านเป็ด · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านมงคลเลิศ
  -
  Review Score
  7.3
  Living Score
 • บ้านจันทร์ประเสริฐแกรนด์

  เริ่มที่ 2.84 ล้านบาท
  บ้าน
  ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านจันทร์ประเสริฐแกรนด์
  -
  Review Score
  7.5
  Living Score
 • บ้านพิมานธานีโนนทัน 5

  เริ่มที่ 3.20 ล้านบาท
  บ้าน
  พระลับ · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บริษัท พิมานกรุ๊ป จำกัด
  -
  Review Score
  6.5
  Living Score
 • บ้านริมบึงธานี

  เริ่มที่ 1.56 ล้านบาท
  บ้าน
  เมืองเก่า · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
  บ้านริมบึงธานี
  -
  Review Score
  7.7
  Living Score

หน้า