ประมาณราคาบ้านหรือคอนโดของคุณ ด้วย Bestimate

Bestimate คืออะไร ?

Bestimate (อ่านว่า “เบส-ติ-เมท”) คือ โปรแกรมประมาณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย บริษัทบาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด โดยให้บริการบนเว็บไซต์ Baania.com ทั้งนี้การประมาณมูลค่าดังกล่าว มิใช่การประเมินราคา แต่เป็นการประมาณมูลค่าโดยใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จากการเก็บรวบรวมโดยทีมงาน Baania และข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือสูง


Baania.com - A Home You Love

ค้นหาบ้านและคอนโด ตามจังหวัด

กรุงเทพและปริมณฑล 6 จังหวัด

 • กรุงเทพ

  6,000+ โครงการ

  32,000+ แบบบ้าน

 • นนทบุรี

  1,100+ โครงการ

  4,400+ แบบบ้าน

 • ปทุมธานี

  700+ โครงการ

  2,800+ แบบบ้าน

 • สมุทรปราการ

  600+ โครงการ

  2,400+ แบบบ้าน

 • สมุทรสาคร

  200+ โครงการ

  800+ แบบบ้าน

 • นครปฐม

  200+ โครงการ

  800+ แบบบ้าน

ภาคตะวันออก 3 จังหวัด

 • ชลบุรี & พัทยา

  2,000+ โครงการ

  8,000+ แบบบ้าน

 • ระยอง

  500+ โครงการ

  1,000+ แบบบ้าน

 • ฉะเชิงเทรา

  150+ โครงการ

  300+ แบบบ้าน

ภาคเหนือ 4 จังหวัด

 • เชียงใหม่

  1,000+ โครงการ

  4,000+ แบบบ้าน

 • เชียงราย

  150+ โครงการ

  600+ แบบบ้าน

 • ลำพูน

  40+ โครงการ

  160+ แบบบ้าน

 • ลำปาง

  50+ โครงการ

  100+ แบบบ้าน

ภาคใต้ 4 จังหวัด

 • ภูเก็ต

  400+ โครงการ

  1,000+ แบบบ้าน

 • สุราษฎร์ธานี & สมุย

  200+ โครงการ

  1,000+ แบบบ้าน

 • สงขลา

  200+ โครงการ

  1,000+ แบบบ้าน

 • นครศรีธรรมราช

  100+ โครงการ

  500+ แบบบ้าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด

 • อุบลราชธานี

  40+ โครงการ

  150+ แบบบ้าน

 • นครราชสีมา

  350+ โครงการ

  1,400+ แบบบ้าน

 • ขอนแก่น

  300+ โครงการ

  600+ แบบบ้าน

 • อุดรธานี

  100+ โครงการ

  300+ แบบบ้าน

 • มหาสารคาม

  40+ โครงการ

  70+ แบบบ้าน

ภาคตะวันตก 5 จังหวัด

 • ประจวบคีรีขันธ์ & หัวหิน

  250+ โครงการ

  1,000+ แบบบ้าน

 • เพชรบุรี & ชะอำ

  150+ โครงการ

  400+ แบบบ้าน

 • กาญจนบุรี

  180+ โครงการ

  1,000+ แบบบ้าน

 • ตาก

  200+ โครงการ

  600+ แบบบ้าน

 • ราชบุรี

  200+ โครงการ

  750+ แบบบ้าน

ภาคกลาง 4 จังหวัด

 • พระนครศรีอยุธยา

  200+ โครงการ

  500+ แบบบ้าน

 • นครสวรรค์

  300+ โครงการ

  1,000+ แบบบ้าน

 • พิษณุโลก

  200+ โครงการ

  800+ แบบบ้าน

 • สมุทรสงคราม

  20+ โครงการ

  50+ แบบบ้าน

แนวโน้ม สินเชื่อที่อยู่อาศัยของประเทศไทย

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ในบ้านเราที่ใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ก็จะมี MLR และ MRR ซึ่งจะขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่งว่าจะใช้ดอกเบี้ยประเภทใดมาคำนวณ โดยปกติแล้วดอกเบี้ย MRR มักสูงกว่า MLR เสมอ
เรามีธนาคารชั้นนำให้เลือกกว่า 10 ราย
** คลิกเพื่อดูแนวโน้มสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบต่างๆ

สื่อหลายแห่งพูดถึง Baania


logo
logo
logo
logo