โครงการมือสอง

ทั้งหมด 104 โครงการ
 • บ้านสกุลทอง

  เริ่มที่ 1.06 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  บ้านฉาง · บ้านฉาง · ระยอง
  บริษัท สกุลทองพัฒนา จำกัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านกรรภิรมย์

  เริ่มที่ 1.49 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  บ้านแลง · เมืองระยอง · ระยอง
  บริษัท กรรภิรมย์พัฒนา จำกัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • แดนใหม่ วิลล่า

  เริ่มที่ 0.99 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ทับมา · เมืองระยอง · ระยอง
  แดนใหม่ วิลล่า
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านกมลแก้ว

  เริ่มที่ 1.15 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  มาบยางพร · ปลวกแดง · ระยอง
  บ้านกมลแก้ว
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • พรภิชา ทาวน์โฮม

  เริ่มที่ 1.98 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  บ้านฉาง · บ้านฉาง · ระยอง
  พรภิชา ทาวน์โฮม
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • สมาร์ทแลนด์ พาร์คฮิลล์

  เริ่มที่ 1.90 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  มาบยางพร · ปลวกแดง · ระยอง
  บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด
  -
  Review Score
  2.5
  Living Score
 • บ้านตวงสุข

  เริ่มที่ 0.95 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  เชิงเนิน · เมืองระยอง · ระยอง
  บ้านตวงสุข
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • ระยอง ซิตี้ ปาร์ค

  เริ่มที่ 1.20 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  เชิงเนิน · เมืองระยอง · ระยอง
  ระยอง ซิตี้ ปาร์ค
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านพัฒนฉัตร วิลล์ 2

  เริ่มที่ 2.00 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  เนินพระ · เมืองระยอง · ระยอง
  บริษัท ศรีพรชัย เรียลเอสเตท จำกัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านเบญจณี

  เริ่มที่ 1.15 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  มาบตาพุด · เมืองระยอง · ระยอง
  เบญจณี
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านศักดิ์ทิพย์ริเวอร์ 2

  เริ่มที่ 1.19 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ทับมา · เมืองระยอง · ระยอง
  บริษัท ศักดิ์ทิพย์ ริเวอร์ จํากัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • สตาร์ ทาวน์โฮม

  เริ่มที่ 4.80 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  บ้านฉาง · บ้านฉาง · ระยอง
  บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • ปิยะนัดดา 1

  เริ่มที่ 1.69 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ปลวกแดง · ปลวกแดง · ระยอง
  บ้านปิยะนัดดา
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านโชคดี ระยอง

  เริ่มที่ 1.20 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  เนินพระ · เมืองระยอง · ระยอง
  บ้านโชคดีวิลเลจ
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • สุขนทีวิลล์

  เริ่มที่ 1.30 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ปลวกแดง · ปลวกแดง · ระยอง
  สุขนทีวิลล์
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านสวย อยู่แล้วรวย ถนนบ้านค่าย-ชากกอไผ่

  เริ่มที่ 1.20 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ชากบก · บ้านค่าย · ระยอง
  บ้านสวย อยู่แล้วรวย
  -
  Review Score
  -
  Living Score

หน้า