โครงการทั้งหมด

ทั้งหมด 65 โครงการ

โครงการใหม่ 13 projects

โครงการมือสอง 52 projects

 • บ้านประดับดาว

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ปากนคร · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านประดับดาว
  -
  Review Score
  8.3
  Living Score
 • บ้านสวนสวย 2,4

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  นาเคียน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสวนสวย
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • ปิ่นทองนคร

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  ท่าวัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บริษัท ปิ่นทองนคร จำกัด
  -
  Review Score
  8.5
  Living Score
 • ท่าไร่ปาร์ค

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ท่าไร่ · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  ท่าไร่ปาร์ค
  -
  Review Score
  6.0
  Living Score
 • เดอะ บีกิน

  เริ่มที่ 3.19 ล้านบาท
  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  ท่าวัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  เดอะ บีกิน ท่าวัง
  -
  Review Score
  9.0
  Living Score
 • บ้านสันติบุรี

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ในเมือง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสันติบุรี
  -
  Review Score
  8.9
  Living Score