โครงการทั้งหมด

ทั้งหมด 65 โครงการ

โครงการใหม่ 13 projects

โครงการมือสอง 52 projects

 • บ้านราชพฤกษ์ 1

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ท่าซัก · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านราชพฤกษ์
  -
  Review Score
  9.8
  Living Score
 • บ้านสวนสวย 2,4

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  โพธิ์เสด็จ · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสวนสวย
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • บ้านสวนมะลิวัลย์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  โพธิ์เสด็จ · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสวนมะลิวัลย์
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • บ้านสันติบุรี

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ในเมือง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสันติบุรี
  -
  Review Score
  8.9
  Living Score
 • บ้านทิพย์มณฑา

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านทิพย์มณฑา
  -
  Review Score
  9.2
  Living Score
 • บ้านโครงการใหม่

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  คลัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านโครงการใหม่
  -
  Review Score
  9.4
  Living Score