โครงการมือสอง

ทั้งหมด 69 โครงการ
 • บ้านตวงทอง

  เริ่มที่ 1.35 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ปากนคร · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านตวงทอง
  -
  Review Score
  6.3
  Living Score
 • บ้านแสงพลสิทธิ์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  โพธิ์เสด็จ · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านแสงพลสิทธิ์
  -
  Review Score
  8.9
  Living Score
 • บ้านรังสิยานคร

  เริ่มที่ 0.73 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ปากนคร · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านรังสิยานคร
  -
  Review Score
  7.5
  Living Score
 • บ้านเพชรไพลิน ราชนิคม

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  ท่าวัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านเพชรไพลิน
  -
  Review Score
  9.5
  Living Score
 • บ้านสินสืบสุข 2

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ท่าซัก · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสินสืบสุข 2
  -
  Review Score
  8.6
  Living Score
 • เซ็นทรัลพาร์ค 4

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  มะม่วงสองต้น · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านเซ็นทรัลพาร์ค 4
  -
  Review Score
  8.8
  Living Score
 • บ้านศรีนคร

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  คลัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านศรีนคร
  -
  Review Score
  9.8
  Living Score
 • บ้านศุภกัญญา

  เริ่มที่ 2.20 ล้านบาท
  บ้าน
  ท่าซัก · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านศุภกัญญา
  -
  Review Score
  6.9
  Living Score
 • บ้านกรองเงิน

  เริ่มที่ 1.49 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านกรองเงิน
  -
  Review Score
  9.6
  Living Score
 • บ้านเอกไพบูลย์

  เริ่มที่ 1.30 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  ท่าเรือ · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านเอกไพบูลย์
  -
  Review Score
  9.3
  Living Score
 • บ้านทิพย์มณฑา

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านทิพย์มณฑา
  -
  Review Score
  9.2
  Living Score
 • บ้านสินสืบสุข 3

  เริ่มที่ 2.20 ล้านบาท
  บ้าน
  ท่าซัก · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสินสืบสุข 3
  -
  Review Score
  7.4
  Living Score
 • บ้านชลวิจิตร

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  ทาวน์โฮม
  คลัง · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านชลวิจิตร
  -
  Review Score
  9.9
  Living Score
 • บ้านสุวรรณภูมิ ท่าวัง

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสุวรรณภูมิ
  -
  Review Score
  9.4
  Living Score
 • บ้านสุวรรณภูมิ 2

  เริ่มที่ 4.90 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านสุวรรณภูมิ
  -
  Review Score
  7.0
  Living Score
 • บ้านปิ่นมณี

  เริ่มที่ 2.90 ล้านบาท
  บ้าน
  ปากนคร · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านปิ่นทอง
  -
  Review Score
  5.8
  Living Score
 • บ้านมณฑาแลนด์แอนเฮ้าส์

  เริ่มที่ 1.73 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม
  ปากพูน · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
  บ้านมณฑาแลนด์แอนเฮ้าส์
  -
  Review Score
  7.7
  Living Score

หน้า