โครงการมือสอง

ทั้งหมด 15 โครงการ
 • บ้านสุขสำราญ

  เริ่มที่ 2.20 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  พะวง · เมืองสงขลา · สงขลา
  บริษัท บ้าสุขสำราญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  -
  Review Score
  5.8
  Living Score
 • บ้านสุธาทิพย์ คึกฤทธิ์ 3

  เริ่มที่ 2.00 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  คลองแห · หาดใหญ่ · สงขลา
  บริษัท เมืองใหม่ หาดใหญ่ จำกัด
  -
  Review Score
  8.5
  Living Score
 • บ้านอิงกมล บ้านพรุ

  เริ่มที่ 0.89 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  บ้านพรุ · หาดใหญ่ · สงขลา
  บริษัท กรีนพีซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  -
  Review Score
  9.1
  Living Score
 • อมรชัยย์ หนองนายขุ้ย

  เริ่มที่ 2.89 ล้านบาท
  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  คลองแห · หาดใหญ่ · สงขลา
  บริษัท อมรชัยย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  -
  Review Score
  7.0
  Living Score
 • บ้านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คอหงส์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  คลองแห · หาดใหญ่ · สงขลา
  บ้านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คอหงส์
  -
  Review Score
  9.0
  Living Score
 • ปุณณกัณฑ์ ซิตี้

  เริ่มที่ 2.99 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  ควนลัง · หาดใหญ่ · สงขลา
  บริษัท ปุณณกัณฑ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  -
  Review Score
  9.9
  Living Score
 • เบญจพร นวมินทร์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  พะวง · เมืองสงขลา · สงขลา
  บริษัท เบญจพร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
  -
  Review Score
  9.0
  Living Score
 • นีโอ สมาร์ท พรุธานี

  เริ่มที่ 6.20 ล้านบาท
  อาคารพาณิชย์
  บ้านพรุ · หาดใหญ่ · สงขลา
  นีโอ สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  -
  Review Score
  9.9
  Living Score
 • ฉัตรทอง ปาร์ค 2

  เริ่มที่ 5.20 ล้านบาท
  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  ควนลัง · หาดใหญ่ · สงขลา
  บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด
  -
  Review Score
  9.5
  Living Score
 • ปุณณสิริ โฮมเพลส 2

  เริ่มที่ 5.20 ล้านบาท
  อาคารพาณิชย์
  คอหงส์ · หาดใหญ่ · สงขลา
  ปุณณสิริ โฮมเพลส2
  -
  Review Score
  8.8
  Living Score
 • บ้านสุธาทิพย์ ตลาดน้ำคลองแห

  เริ่มที่ 4.60 ล้านบาท
  อาคารพาณิชย์
  คลองแห · หาดใหญ่ · สงขลา
  บริษัท เมืองใหม่ หาดใหญ่ จำกัด
  -
  Review Score
  9.3
  Living Score
 • บ้านธนดี

  เริ่มที่ 5.00 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  พะวง · เมืองสงขลา · สงขลา
  บริษัท ธนดี จำกัด
  -
  Review Score
  9.7
  Living Score
 • กาญจนทรัพย์ ไลฟ์

  เริ่มที่ - ล้านบาท
  อาคารพาณิชย์
  หาดใหญ่ · หาดใหญ่ · สงขลา
  ไม่ทราบชื่อผู้พัฒนาโครงการ
  -
  Review Score
  9.7
  Living Score
 • บ้านนันทิชา คลองแห

  เริ่มที่ 2.15 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  คลองแห · หาดใหญ่ · สงขลา
  บ้านนันทิชา
  -
  Review Score
  8.9
  Living Score