Bestimateบ้านของฉันตอนนี้ราคาเท่าไหร่?

ระบบปัจจุบันสามารถประมาณราคาได้เฉพาะบ้าน คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ เท่านั้น
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ จะไม่ถูกนำไปขายหรือเผยแพร่ต่อดูเพิ่มเติม

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการประมาณราคาบ้านของคุณโดยระบบ Bestimate

1. Sign up

เริ่มต้นลงทะเบียน
กับ Baania กันก่อน

2. กรอกข้อมูลให้ครบ

ยิ่งข้อมูลมาก
ความถูกต้อง ความถูกต้องก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

3. รับผลทางอีเมล

รอรับรายงานภายใน 1 วันทําการ


Bestimate คืออะไร ?

"Bestimate (อ่านว่า “เบส-ติ-เมท”) คือ โปรแกรมประมาณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย บริษัทบาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด โดยให้บริการบนเว็บไซต์ Baania.com ทั้งนี้การประมาณมูลค่าดังกล่าว มิใช่การประเมินราคา แต่เป็นการประมาณมูลค่าโดยใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จากการเก็บรวบรวมโดยทีมงาน Baania และข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือสูง โดยอ้างอิงมูลค่าจากคุณลักษณะพิเศษและทําเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ใกล้เคียงกัน

อนึ่ง สําหรับ ผู้ใช้งานที่ต้องการขอรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการ ควรติดต่อนักประเมินราคาที่เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อการประเมินมูลค่าที่แม่นยําอย่างแท้จริง

ระดับความเชื่อมั่น

ระดับความเชื่อมั่น คือ ดัชนีแสดงระดับความแม่นยำของผลการประมาณค่าซึ่งคำนวณผ่านแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง และต่ำ

โปรแกรม Bestimate ทำการคำนวณค่าระดับความเชื่อมั่น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในด้านจำนวนข้อมูลที่ใช้อ้างอิง และความแม่นยำในการประมาณราคาเมื่อเทียบกับมูลค่าของทรัพย์ที่เกิดขึ้นในแบบจำลอง โดยแตกต่างกันไปตามพื้นที่แต่ละแห่ง

FAQs คําถามที่ถูกถามบ่อย

"Bestimate (อ่านว่า “เบส-ติ-เมท”) คือ โปรแกรมประมาณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย บริษัทบาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด โดยให้บริการบนเว็บไซต์ Baania.com ทั้งนี้การประมาณมูลค่าดังกล่าว มิใช่การประเมินราคา แต่เป็นการประมาณมูลค่าโดยใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จากการเก็บรวบรวมโดยทีมงาน Baania และข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือสูง โดยอ้างอิงมูลค่าจากคุณลักษณะพิเศษและทําเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ใกล้เคียงกัน
Bestimate สามารถประมาณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยใช้ข้อมูลคุณสมบัติ คุณลักษณะ และราคาในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ และประมาณมูลค่าโดยใช้แบบจำลองทางสถิติระดับสูง
ช่วงของมูลค่าประมาณการ คือค่าที่แสดงมูลค่าประมาณการสูงสุดและต่ำสุดที่เป็นไปได้ของอสังหาริมทรัพย์นั้น
ระดับความเชื่อมั่น คือ ดัชนีแสดงระดับความแม่นยำของผลการประมาณค่าซึ่งคำนวณผ่านแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง และต่ำ
มูลค่าประมาณการ คำนวณโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่านโปรแกรม Bestimate ซึ่งใช้แบบจำลองทางสถิติระดับสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่าประมาณการที่แม่นยำของอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าที่แสดงเป็นผลลัพธ์จากการใช้แบบจำลองทางสถิติระดับสูงตามข้อมูลที่เก็บได้ล่าสุดและข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้นำเข้าสู่ระบบ หากมีข้อมูลมาก ความถูกต้องแม่นยำก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.baania.com ทุกคน สามารถใช้โปรแกรม Bestimate ในการประมาณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ได้ ซึ่งทำให้สามารถทราบถึงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์โดยประมาณได้ ข้อมูลที่แสดงในรายงานสามารถใช้เป็นข้ออ้างอิงในการตัดสินใจ ซื้อ ขาย หรือดำเนินการใดๆ กับทรัพย์นั้นๆ ได้อย่างสะดวกขึ้น
เรามีการอัพเดทระบบ Bestimate ทุกเดือน ทั้งด้านระบบ วิธีการประมวลผล และข้อมูล
Bestimate ไม่ใช่การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ แต่เป็นเพียงโปรแกรมประมาณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการขอรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการ จำเป็นต้องติดต่อนักประเมินราคาที่เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อทำการประเมินมูลค่าที่แท้จริงต่อไป