Chonburi & Pattaya A Home You Love
2,000+ โครงการ 8,000+ แบบบ้าน 410,000+ ยูนิต ใน ชลบุรี & พัทยา

Chonburi & Pattaya - A Home You Love

โครงการแนะนำ ชลบุรี & พัทยา

ดูเพิ่มเติม

ประวัติราคาและแนวโน้ม ชลบุรี & พัทยา

ข้อมูลราคาบ้าน
1400 โครงการ

1,972,000

ราคากลาง บาท/หลัง

19,372

ราคาเฉลี่ย/ตร.ม.

74,597

ราคาเฉลี่ย/ตร.ว.
ข้อมูลราคาคอนโด
600 โครงการ

1,856,000

ราคากลาง บาท/ยูนิต

59,295

ราคาเฉลี่ย บาท/ตร.ม.

ข้อมูลราคาระดับอำเภอของ ชลบุรี & พัทยา

7 อำเภอ
ข้อมูลราคาบ้าน
อำเภอ ราคากลาง
บาท/หลัง
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ว.
เมืองชลบุรี 2,152,000 17,911 78,744
บางละมุง 2,667,000 25,428 83,596
บ้านบึง 2,764,000 20,419 78,997
พานทอง 1,564,000 16,251 68,295
พนัสนิคม 1,505,000 19,101 67,665
6 อำเภอ
ข้อมูลราคาคอนโด
อำเภอ ราคากลาง
บาท/ยูนิต
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ม.
เมืองชลบุรี 1,141,000 42,280
บางละมุง 2,074,000 62,085
บ้านบึง 1,183,000 39,433
พานทอง 960,000 35,923
ศรีราชา 1,550,000 57,915

เปรียบเทียบบ้านในฝันของคุณ ชลบุรี & พัทยา