กทพ.เวนคืน 100 แปลง เจ้าของที่ดินไม่พอใจราคา-ติดจำนอง

กทพ.เวนคืน 100 แปลง เจ้าของที่ดินไม่พอใจราคา-ติดจำนอง

03 กรกฎาคม 2017

กทพ.ออกก.ม.เวนคืนยึดที่เอกชน 100 แปลงตกเป็นกรรมสิทธิ์ ด่วนศรีรัช-วงแหวนหลังสร้างเสร็จจนเปิดใช้ยังไม่ติดต่อทำสัญญาเหตุไม่พอใจค่าชดเชย-ติดจำนอง ติดคดีศาล ตะลึงบางแปลงอยู่ในกทม.กลับไม่มีเอกสารสิทธิ

แหล่งข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) เปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า กทพ. ออกพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 และล่าสุดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาเพื่อ ให้ แปลงที่ดินที่ยังไม่ทำสัญญารับค่าชดเชยตั้งแต่ปี 2556 จำนวน 100 แปลง กว่า 20ไร่ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกทพ.

สำหรับ เหตุผลที่ออกกฎหมายเนื่องจากปัจจุบันที่ดินดังกล่าวยัง เป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดินเดิม หากปล่อยไว้ อาจมีปัญหาตามมาเช่นการทวงคืนที่ดิน การเข้าใช้พื้นที่ ซึ่งกฎหมายเวนคืนจะให้อำนาจ ไม่ว่า ที่ดินจะติดปัญหาคดีความอยู่ในชั้นศาลไม่มีเอกสารสิทธิ์ ติดจำนองกับสถาบันการเงิน ถูกอายัดฯลฯ ให้ถือว่า หลุดพ้นพันธะสัญญาในทุกกรณี

ทั้งนี้ กลุ่มที่ติดปัญหาไม่ยินยอมทำสัญญารับค่าชดเชย ประกอบด้วย 1. กลุ่มที่ติดภาระจำยอมในโฉนดที่ดินจำนวน 26 แปลง กล่าวคือมีการจดทะเบียนให้แปลงที่ดินของตนเองเป็นสาธารณูปโภคในโครงการบ้านจัดสรร เช่นใช้เป็นถนน ตลอดจนเป็นที่ตั้งของประปา 2.กลุ่มที่ไม่พอใจสัญญาจำนวน 42 แปลง เช่น จ่ายค่าชดเชย ตารางวาละ 10,000บาท แต่ ต้องการ ตารางวาละ 30,000 บาท 3.กลุ่มที่เจ้าของที่ดินเสียชีวิตแต่ไม่มีผู้จัดการมรดก จำนวน 9แปลง 4. ผู้เยาว์ จำนวน 1 แปลง 5. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 งาน 24 ตารางวา อยู่บริเวณเขตบางกอกน้อยซึ่งขณะนี้ทายาทอยู่ระหว่างฟ้องกรมที่ดินที่ไม่ออกเอกสารสิทธิ์ให้ จึงไม่สามารถนำหลักฐานมารับค่าชดเชยได้ 6 . ติดจำนอง จำนวน 16 แปลง และไม่สามารถตกลงกันได้ว่าค่าชดเชยจะตกเป็นของสถาบันการเงินในฐานะเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ 7. ติดพรบ.การจัดสรรที่ดินของกรมที่ดิน กรณีพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันในโครงการจัดสรรถูกเวนคืน 8.ถูกศาลสั่งล้มละลายจำนวน 1แปลง 9.ถูกยึดอายัดจำนวน 1แปลง

แหล่งข่าวกล่าวว่า เงินค่าชดเชยที่ดิน 100 แปลง ประมาณ 500 ล้านบาท ที่กทพ.ฝากกับธนาคารออมสิน หาก ครบ 10 ปี แต่ยังไม่ติดต่อขอรับ นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป เงินจำนวนดังกล่าวจะตกเป็นของแผ่นดินโดยปริยาย

ที่มา: thansettakij

03 กรกฎาคม 2017