ครม.เห็นชอบพัฒนาระบบไฟฟ้า 4 เมืองใหญ่ วงเงิน 1.1 หมื่นล้านบาท

ครม.เห็นชอบพัฒนาระบบไฟฟ้า 4 เมืองใหญ่ วงเงิน 1.1 หมื่นล้านบาท

17 กุมภาพันธ์ 2017

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 วงเงิน 11,668 ล้านบาท แหล่งมาจากการกู้เงินภายในประเทศ 8,748 ล้านบาท และเงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 2,920 ล้านบาท ในพื้นที่ 4 เมืองนำร่องจากเทศบาลเมืองและเทศบาลนครทั้งหมด 12 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองพัทยา เทศบาลนครหาดใหญ่ ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2560-2564)

 

ที่มา :  prachachat

17 กุมภาพันธ์ 2017