ครม.ไฟเขียวขยายทางหลวงเชื่อมเชียงใหม่-เชียงราย

ครม.ไฟเขียวขยายทางหลวงเชื่อมเชียงใหม่-เชียงราย

15 ธันวาคม 2016

วันนี้ (29 พ.ย. 59) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย และได้มีข้อเสนอจากภาคเอกชนในเรื่องการก่อสร้างขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง หมายเลข 103 ระหว่าง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ –อ.งาว จ.ลำปาง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณจราจรเพิ่มสูงขึ้น และเป็นเส้นทางจากรุงเทพ-เชียงราย ที่สั้นที่สุด และเป็นเส้นทางที่เชื่อมรถโดยสารจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครพนม จ. ขอนแก่น จ.นครราชสีมา ใช้ค่อนข้างมาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอขอผ่อนผันยกเว้นมติครม.เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2550 เพื่อก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ สำหรับโครงการ ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย (ตอน อ.ดอยสะเก็ด-บ้านแม่เจดีย์) ในช่วงที่ผ่านอุทยานแห่งชาติ ระยะทาง 9.75 กม.ขยายจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย โดยช่วงที่ขออนุมัติดำเนินการเป็นช่วงบนเขา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว โดยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2

นายอาคม กล่าวต่อว่า ปริมาณจราจรของเส้นทางดังกล่าวมีการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างเชียงใหม่ –เชียงราย ปริมาณจราจรในปี 2558 ช่วงเชียงใหม่-ดอยนางแก้ว ต่ำสุดประมาณ 10,663 คัน/ วัน สูงสุด 39,165 คัน/วัน โดยในปี 2550 มีอุบัติเหตุครั้งใหญ่กับรถทัวร์ครูจังหวัดจันทบุรี มีผู้เสียชีวิต 20 ราย และมีต่อเนื่องปี 2556 อุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต 11 ราย ปี 2557 ผู้เสียชีวิต 12 ราย ปี 2558 รถทัวร์นักท่องเที่ยวจีน มีผู้เสียชีวิต 28 ราย

ส่วนทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด-บ้านแม่เจดีย์ มีระยะทางทั้งสิ้น 44 กม. โดยได้รับงบประมาณ ปี 2560 สำหรับดำเนินการระยะทาง 9.25 กม. เหลือระยะทาง 34.75 กม. โดยจะขอจัดสรรงบประมาณในปี 2561 โดยเจรจากับสำนักงบประมาณ เพื่อเร่งดำเนินการให้เป็น 4 ช่องจราจร รวมถึงการปรับความลาดชันของเส้นทาง เหลือ 8% จากปัจจุบัน ที่มีความลาดชัน ประมาณ 10% เนื่องจากอุบัติเหตุมักจะเกิดช่วงขากลับจากเชียงราย เพราะเป็นช่วงลงเขา ซึ่งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมด้วย

นอกจากนี้ ภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดเชียงราย ยังได้ขอคำยืนยันโครงการรถไฟทางคู่เส้นทาง เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ซึ่งนายกฯ เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ โดยมอบให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการ ซึ่งโครงการได้เริ่มคิดเมื่อปี 03 ถึงขณะนี้ปี 59 ผ่านมา 56 ปีแล้ว ซึ่งการศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จ รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (Environmental Impact Assessment ) ผ่านคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) แล้ว รอเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชุดใหญ่ และกระทรวงคมนาคมได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการปี 60 ด้วย จะเตรียมเสนอครม.ขออนุมติเพื่อเริ่มดำเนินการในปี 60

โดยไฟทางคู่เส้นทาง เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตร วงเงิน 76,980 ล้านบาท นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.คมนาคมกล่าวว่า จะให้การรถไฟฯ เร่งทำแผนรายละเอียดเพื่อเสนอครม. โดยเส้นทางนี้ นายกฯ ต้องการให้ออกประกวดราคาในปี 60

 

ที่มา : tnnthailand

15 ธันวาคม 2016