"ดร.วิชัย วิรัตกพันธุ์" (1) อัพเดตคอนโดกทม.-ปริมณฑล ราคา 2-5 ล้านเหลือขายมากสุด 2.1 หมื่นหน่วย

"ดร.วิชัย วิรัตกพันธุ์" (1) อัพเดตคอนโดกทม.-ปริมณฑล ราคา 2-5 ล้านเหลือขายมากสุด 2.1 หมื่นหน่วย

22 กันยายน 2017

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดอาคารชุด กรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบว่า ปี 2559 มีมาตรการกระตุ้นอสังหาใน 4 เดือนแรก ทำให้ยอดขายต้นปีดันยอดขายทั้งปีสูงขึ้น แต่ปีนี้ไม่มีมาตรการทำให้ 4 เดือนแรกปีนี้อาจจะรู้สึกตลาดไปได้ช้า ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้ตอนปลายปี

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์

ทิศทางปี 2560 มองว่าจะค่อย ๆ ฟื้นตัว เพราะการซื้อบ้านเป็นการสร้างหนี้สินระยะยาว อาจชะลอการตัดสินใจ ถ้ามีมาตรการมาจูงใจทำให้คนตัดสินใจเร็วขึ้น และต้องดูดีมานด์ว่าตอนมีมาตรการกระตุ้นเราใช้ดีมานด์ล่วงหน้าไปเท่าไหร่แล้ว ซึ่งตรงนี้ต้องประเมินในฝั่งดีมานด์กันมากขึ้น 

ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่า หน่วยเหลือขายอาคารชุด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยอดสำรวจ ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มราคา 2-3 ล้านบาทเหลือขายมากสุด 13,897 หน่วย, ราคา 3-5 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย 7,070 หน่วย ชี้ให้เห็นว่าหน่วยเหลือขาย 2-5 ล้านบาทเป็นกลุ่มราคาที่มีหน่วยเหลือขายจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ (ส่วนใหญ่เป็นราคาของตลาดเรียลดีมานด์ ลูกค้าหลักส่วนหนึ่งมาจากมนุษย์เงินเดือน) หรือเท่ากับเหลือขายรวมกัน 20,967 หน่วย 

สำหรับคอนโดมิเนียมเหลือขายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม พบว่า มีสถิติรวมกัน 51,868 หน่วย กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ สูงสุด 27,951 หน่วย รองลงมาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 10,188 หน่วย, สมุทรปราการ 6,759 หน่วย, ปทุมธานี 6,330 หน่วย, นครปฐม 1,114 หน่วย และสมุทรสาคร 640 หน่วยตามลำดับ

 

ที่มา : prachachat
ภาพประกอบ : sequelonlinegmbizmagazine

22 กันยายน 2017