นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น

นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น

12 เมษายน 2016

โลกทุกวันนี้ต้องการความรวดเร็ว  ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยเฉพาะการค้นหาบ้าน – คอนโด ที่ต้องการ
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นและราคาสูงมาก ต้องดูให้ครบและเปรียบเทียบให้ดีที่สุดก่อน
ตัดสินใจ 

วันนี้ baania.com จะมาเล่าถึงนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลบ้าน-คอนโด ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่
สร้างสรรค์เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น  

อย่างเช่นบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่นำเอา IT Technology มาใช้เพื่อความสะดวกในการเข้า
เยี่ยมชมโครงการ โดยใช้ Application Google Maps ที่สามารถนำทางผู้บริโภคให้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ
ได้อย่างถูกต้องผ่านทางสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องเสียเวลา เพราะการเลือกซื้อบ้าน-คอนโด ต้องไปดูโครงการจริง  
Application นี้ทำให้ลดเวลาในการค้นหาและลดความผิดพลาด ในการเดินทาง ประหยัดทั้งเวลาและน้ำมัน


อีกอันที่น่าสนใจมาก คือ Virtual Tour 360 องศา ที่ทำให้สามารถเยี่ยมชมโครงการของ Q House ได้ตลอด
24 ชั่วโมง จากภาพของ Street View ที่ชมได้ตั้งแต่หน้าโครงการ  ภาพภายในโครงการ และเข้าไปเยี่ยมชม
บ้านตัวอย่างได้ทุกหลัง ทุกโครงการ  เหมือนเดินเยี่ยมชมด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกโครงการต้องแอบบอกว่า
คนพัฒนาตัวนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรา สุดยอดจริงๆค่ะ

ดูรายละเอียดโครงการบ้าน คอนโดฯ จาก Q-House ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ที่นี่ : www.baania.com/qhouse

ข้อมูลจาก:
กองบรรณาธิการนิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่
18 เมษายน 2016