มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด พร้อมรับ EEC

มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด พร้อมรับ EEC

02 พฤศจิกายน 2017

กระทรวงคมนาคม มั่นใจ มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ช่วง พัทยา-มาบตาพุด เปิดให้บริการได้ภายในปี 2562 สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 หรือ มอเตอร์เวย์ สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงชลบุรี – พัทยา, พัทยา – มาบตาพุด และโครงการถนนหมายเลข 331 มาบเอียง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าการก่อสร้างทั้ง 3 ช่วง คืบหน้าค่อนข้างมากและมั่นใจว่าจะเสร็จทัน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เพราะการพัฒนาระบบมอเตอร์เวย์เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ของประเทศ โดยมอเตอร์เวย์ช่วงชลบุรี - พัทยา ระยะทาง 42 กิโลเมตร  คาดว่าจะเข้าสู่ระบบปิดอย่างเต็มรูปแบบภายในปีนี้

ส่วนโครงการถนนหมายเลข 331 มาบเอียง คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 86 คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในปลายปี 2560  มีช่องจราจรไป-กลับ สูงสุด 10 ช่องจราจร  ทางก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไร้รอยต่อ โดยโครงการนี้ ตัดผ่านนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง และลานกองตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมาก จึงเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญต่อระบบขนส่งในภูมิภาค

ขณะที่การก่อสร้างเส้นทางสายใหม่พัทยา – มาบตาพุด ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง 14,200 ล้านบาท  มีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 32  มั่นใจว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในปี 2562  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อีอีซี ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะเชื่อมต่อกับ ระบบรางทางรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ 

อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เมื่อเส้นทางพัทยา-มาบตาพุดแล้วเสร็จ จะช่วยอำนวยความสะดวก และลดเวลาด้านการขนส่งสินค้า จากเดิมระยะเวลาจากกรุงเทพฯมาถึงมาบตาพุด ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง เหลือไม่เกิน 2 ชั่วโมง อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาการจราจร จากสาย 36  เดิม ที่ต้องเข้าผ่านในตัวเมืองสัตหีบ หรือในตัวเมืองชลบุรีทั้งหมด ถือเป็นทางเลือกให้ประชาชนในการช่วยลดอุบัติเหตุอีกด้วย

ที่มา : news.voicetv
ภาพประกอบ : chonburiindex

02 พฤศจิกายน 2017