ยกเครื่อง 28 สนามบิน รัฐทุ่ม 4 หมื่นล้านรับ ICAO

ยกเครื่อง 28 สนามบิน รัฐทุ่ม 4 หมื่นล้านรับ ICAO

22 มกราคม 2017

หลัง "ดรุณ แสงฉาย" ถูกโยกมานั่งเป็น อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ก้นยังไม่ทันร้อนดี ก็เปิดโรดแมปเมกะโปรเจ็กต์การพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค 28 แห่งที่อยู่ในความดูแลทันที
โดยจะใช้ระยะเวลาพัฒนา 10 ปี ด้วยวงเงิน 36,348 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ระยะ ในระยะที่ 1 เริ่มปี 2560-2564 พัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ นครศรีธรรมราชเฟสแรก ขอนแก่น นราธิวาส และตรัง อีกทั้งแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดหารถดับเพลิง
ระยะที่ 2 ปี 2565-2569 เป็นการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเฟส 2 ตรัง สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี อุดรธานี และระยะที่ 3 จะพัฒนาท่าอากาศยานร้อยเอ็ด สกลนคร เลย ทางวิ่งท่าอากาศยานลำปาง และปรับปรุงความกว้างทางวิ่งและลานจอดเครื่องบินท่าอากาศยานหัวหิน

เพื่อไปสู่เป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารให้ได้58 ล้านคน ซึ่งคาดว่าในปี 2568 อยู่ที่ 30 ล้านคน และปี 2578 อยู่ที่ 53 ล้านคน อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานขนาดใหญ่ใน 5 แห่ง ได้แก่ นครศรีธรรมราช ตรัง ลำปาง แม่สอด และหัวหิน

อีกทั้งเพิ่มปริมาณหลุมจอดเพื่อรองรับอากาศยานเที่ยวบินประจำและไม่ประจำ การให้บริการจอดค้างคืน เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และยกระดับมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตรวจสอบความปลอดภัยของสนามบินในสังกัด ทย. จำนวน 3 แห่ง มีกระบี่ สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี ได้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน USAP และในปี 2560 จะได้ตรวจสอบอีก 4 แห่ง คือ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช ตรัง และอุบลราชธานี

ขณะที่ "อาคม เติมพิทยาไพสิฐ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายให้ ทย.เร่งปรับปรุงห้องน้ำที่ให้บริการในท่าอากาศยานภูมิภาค และปรับปรุงที่จอดรถสำหรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการโดยเร็ว เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางท่าอากาศยานอาจจะต้องก่อสร้างอาคารสำหรับจอดรถและนำระบบจัดเก็บค่าบริหารจอดรถมาใช้

อีกทั้งจะต้องจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะให้เข้าถึงท่าอากาศยานได้ทุกแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

ที่มา : prachachat

22 มกราคม 2017